DomovStran 94


Državno srečanje mladih raziskovalcev

14. aprila 2015 je rok za prijavo na letošnje državno srečanje mladih raziskovalcev. Opravljen je bil izbor nalog za uvrstitev na državno srečanje mladih raziskovalcev (seznam osnovne šole, seznam srednje šole).

Šole morajo poskrbeti za oddajo tiskanega izvoda naloge do torka, 14. 4. 2015, na naslov organizatorja državnega srečanja (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Borovnjakova 1, 9000 Murska Sobota) ZPM Maribor pa mora opraviti še elektronsko prijavo. Za potrebe elektronske prijave je potrebno koordinatorici projekta pri ZPM Maribor Urši Žiger, do ponedeljka, 13. 4. 2015, posredovati elektronske izvode nalog in podatke o avtorjih (razred/ letnik, ki ga obiskujejo) na naslov raziskovalci@zpm-mb.si. Podrobnejša navodila so prejeli šolski koordinatorji.

RAZPIS 49. SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE 2015, kjer so natančno določeni kriteriji in pogoji udeležbe (kvote za udeležbo).

Rezultati prvega kroga državnega srečanja bodo znani 7. maja 2015 po 15. uri. Objavljeni bodo na spletni strani Zveze za tehnično kulturo Slovenije.


Rezultati – Mladi za napredek Maribora 2015

9. aprila 2015 se je z zaključno prireditvijo v Narodnem domu zaključil letošnji projekt Mladi za napredek Maribora. Na zaključni prireditvi so bili razglašeni rezultati in podeljene nagrade najboljšim posameznim avtorjem, mentorjem in šolam.

Med osnovnimi šolami se je po številu točk na prvo mesto uvrstila OŠ Draga Kobala, sledita ji OŠ Bojana Ilicha in OŠ Tabor I.

Za najboljšega mentorja je bil razglašen Jožef Senekovič iz OŠ Bojana Ilicha.

Prvo nagrado med avtorji, nagrado Zveze prijatelje mladine Maribor, je prejel Rene Gril Rogina iz OŠ Franca Rozmana Staneta.

Nagrado Pustolovščina, za šolo, ki je v primerjavi s preteklim letom najbolj napredovala, je prejel Dom Antona Skale.

II. gimnazija je bila razglašena za najuspešnejšo šolo med srednjimi šolami, Prva gimnazija Maribor je zasedla drugo mesto, na tretje se je uvrstila Srednja šola za oblikovanje.

Za najboljšega mentorja je bil razglašena Katja Holnthaner Zorec iz II. gimnazije Maribor.

Letos smo podelili tri enakovredne nagrade dr. Brede Žerjal, nagrada za samostojnega avtorja med srednješolci. Nagrado so prejeli Jernej Frangež iz Srednje elektro-računalniške šole, Sebastijan Pluščec iz II. gimnazije in Janina Ulbl iz II. gimnazije.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo, čestitke pa veljajo tudi vsem avtorjem in mentorjem, ki so v letošnjem letu uspešno pripravili in zagovarjali svoje izdelke.

RAZULTATI 32. SREČANJA MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2015


Zaključna prireditev Mladi za napredek Maribora 2015

Prijazno vas vabimo na zaključno prireditev 32. srečanja MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA, ki bo v četrtek, 9. aprila 2015, ob 10. uri za OSNOVNOŠOLCE in ob 13. uri za SREDNJEŠOLCE, v veliki dvorani Narodnega doma, na kateri bomo razglasili rezultate in podelili nagrade najboljšim mladim raziskovalcem, mentorjem in šolam.

V letošnjem šolskem letu je v projektu sodelovalo 317 mladih raziskovalcev (4o več kot lansko leto) iz mariborskih osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov, ki so oddali skupno 214 raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov (25 več kot lani). Raziskovali so na 32-ih raziskovalnih področjih. Osnovnošolce je najbolj zanimalo področje sociologije in prehrane, srednješolce pa psihologije in pedagogike ter elektrotehnike in elektronike.

Kot ocenjujejo ocenjevalne komisije, so raziskovalne naloge in inovacijski predlogi tudi letos na visoki kakovostni ravni, pri ZPM Maribor pa si želimo predvsem, da bo ustvarjalnost in inovativnost mladih našla potrditev in uresničitev tudi v gospodarstvu in družbi nasploh.

DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, koordinatorica projekta, 02 229 69 15 ali ursa@zpm-mb.si.Termini zagovorov nalog

Znani so termini zagovorov raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov za področja:
BIOLOGIJA, EKONOMIJA, FIZIKA, KEMIJA in KEMIJSKA TEHNOLOGIJA, MATEMATIKA, OBLIKOVANJE, PROMET in LOGISTIKA, PSIHOLOGIJA in PEDAGOGIKA, RAČUNALNIŠTVO, SOCIOLOGIJA, STROJNIŠTVO, ŠPORT, TEKSTILSTVO, TUJI JEZIKI, VARNOST V CESTNEM PROMETU, VETERINARSTVO.

Avtorje prosimo, da na svoje predstavitve pridejo vsaj 15 minut pred pričetkom zagovorov, da se bodo v učilnici lahko ustrezno pripravili. Predstavitev naj ne traja več kot 10 minut, sledila bodo še vprašanja komisije.

Na področjih oblikovanje (srednje šole), psihologija in pedagogika (srednje šole), računalništvo (srednje šole) so skupine razdeljene, zato vas prosimo, da upoštevate začetek zagovorov vaše skupine.

Zagovori raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov potekajo na Lesarski šoli Maribor, Lesarska ulica 2.
V avli šole bo tudi informacijska točka, kjer boste dobili vse potrebne informacije.

TERMINI ZAGOVOROV


Mladi za napredek Maribora

Se sprašuješ, kako delujejo stvari, zakaj se nekaj zgodi, kaj se je dogajalo v preteklosti …? Želiš, da bi zakonitosti, procese in dogodke v naravi in družbi bolje razumel/a? Verjameš, da lahko svoje mesto in svet spreminjaš na bolje tudi ti? Pridruži se gibanju Mladi za napredek Maribora, kjer boš lahko potešil/a svojo radovednost, znanstveno in raziskovalno žilico ter prispeval/a k napredku.

Raziskovanje mladih v programu Mladi za napredek Maribora poteka vsako šolsko leto že od leta 1982, sprva v organizaciji Mestne občine Maribor, od 2007 pa pod okriljem ZPM Maribor. Projekt spodbuja in širi ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, vas uči samostojnega raziskovalnega dela in vam vzbuja zavest o soodgovornosti za razvoj okolja v katerem živite. Samo odgovorni, ustvarjalni in samozavestni mladi ste lahko gonilo napredka, odrasli pa vam moramo dati pogoje, da razvijate svoje sposobnosti in talente ter da vaši predlogi zaživijo tudi v praksi.

Vsako leto v programu sodeluje več kot 300 mladih raziskovalcev iz višjih razredov mariborskih osnovnih šol, srednjih šol in dijaških domov, ki oddajo več kot 200 raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov na več kot 30-ih raziskovalnih področjih. V petintridesetih letih, do leta 2018, je v programu sodelovalo 14.935avtorjev, ki so oddali 7.268 raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov. Avtorji in avtorice najbolje ocenjenih nalog prejmejo nagrado “izlet presenečenja”, nekateri med njimi pa so uspešni tudi na državnem tekmovanju v Murski Soboti in mednarodnih srečanjih mladih raziskovalcev.  Vsako leto sodeluje tudi okoli 150 mentorjev, ki so nepogrešljiv člen raziskovalnega dela mladih, saj z vami neposredno delajo, vas spodbujajo in navajajo na samostojno raziskovalno delo.  Vsaka sodelujoča šola ima tudi šolskega koordinatorja/ico.

37. SREČANJE MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2020

Rokovnik:

– objava natečaja: 18. 6. 2019

– rok za prijavo nalog: 10. 10. 2019

– rok za oddajo nalog: 12. 2. 2020

– javni zagovori nalog: 4. – 14. 3. 2020

– zaključna prireditev: april 2020

– rok za prijavo na državno srečanje mladih raziskovalcev: april 2020

– nagradni izlet “presenečenje”: april 2020

– državno srečanje mladih raziskovalcev: maj 2020

Javni natečaj:

Program je vezan na vsakoletno objavo natečaja, ki ga objavi Mestna občina Maribor v sodelovanju z ZPM Maribor – Besedilo natečaja. Sodelujejo lahko osnovne in srednje šole v Mestni občini Maribor, ki v razpisnih rokih prijavijo in oddajo izvirne raziskovalne naloge (RN) in inovacijske predloge (IP).

Raziskovalna področja:

Osnovnošolci lahko prijavite RN/IP na 23, srednješolci na 30 raziskovalnih področjih – seznam področij.

– na področju GRADBENIŠTVO, ARHITEKTURA se je v program aktivno vključila Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, ki ponuja mentorje in predlaga teme za raziskovanje. Seznam nalog bo objavljen do septembra 2019.

– Naloge lahko oddate tudi na INTERDISCIPLINARNEM PODROČJU, ki zajema in prepleta znanja iz več strok. Osnovnošolske naloge lahko posegajo na dve področji raziskovanja, srednješolske na največ tri.

Navodila za pripravo RN in IP:

– Pri pripravi naloge lahko sodelujete največ trije avtorji in največ trije mentorji, pri čemer mora en mentor raziskovalne naloge izvajati pedagoško ali strokovno dejavnost na šoli ali domu za učence ali dijake, ki je prijavitelj naloge.

– Če avtorji in mentorji potrebujete strokovno pomoč pri odločitvah o uvrstitvi RN/IP na raziskovalno področje se lahko posvetujete s predsedniki ocenjevalnih komisij. Vprašanja je zaradi kriterija anonimnosti, potrebno posredovati koordinatorici programa Urši Žiger.

– Za lažjo delo pri pripravi raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov smo pripravili Navodila za pripravo RN in IP, ki jih sproti dopolnjujemo in posodabljamo. V pomoč bo tudi Ocenjevalni obrazec na podlagi katerega komisije ocenijo pisni izdelek in ustni zagovor RN in IP.

Oddaja raziskovalnih nalog:

Nalogo je potrebno oddati v enem izvodu v tiskani obliki oz. več, če gre za nalogo na interdisciplinarnem področju (število izvodov mora biti enako številu raziskovalnih področij, ki jih naloga zajema). Pri pripravi je treba upoštevali Navodila za pripravo RI/IP, predpisana je tudi oblika naslovnice.

– Obvezna je tudi oddaja v elektronski obliki – v pdf formatu, ki mora biti identična tiskanemu izvodu (Navodila za oddajo naloge v elektronski obliki). Dokument ne sme presegati velikosti 5 MB. Naloge je potrebno oddati po elektronski pošti na naslov raziskovalci@zpm-mb.si.

– Šolski koordinatorji morajo nalogo potrditi še s pomočjo elektronske prijavnice, priložiti je potrebno še nalepke z identifikacijskimi podatki ter seznam vseh oddanih nalog s podpisom ravnatelja/ice in žigom šole.

Strokovna plat programa:

Za strokovno plat projekta skrbita Strokovna komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade, ki ji predseduje Darja Cizel in Organizacijski odbor, ki ga je v letu 2019 vodil dr. Amand Papotnik. Organizacijski odbor združuje predsednike posameznih ocenjevalnih komisij. Program ponuja 33 raziskovalnih področij in prav toliko je tudi ocenjevalnih komisij. Vsako ocenjevalno komisijo sestavljajo predsednik komisije in še vsaj dva člana. Člane komisij potrdi župan Mestne občine Maribor vsako leto posebej.

DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, 02 229 69 15, ursa@zpm-mb.si.


Oddaja raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov

Rok za oddajo raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov je v sreda, 11. 2. 2015.

Na naslov ZPM Maribor (Razlagova 16) je potrebno oddati:

en izvod naloge v tiskani obliki (razen na interdisciplinarnem področju, kjer je število izvodov enako številu raziskovalnih področij),
dve nalepki z identifikacijski podatki (upoštevajte Navodila za pripravo nalepk),
nalogo v pdf formatu (upoštevajte Navodila za pripravo naloge v pdf formatu). Ta izvod naloge je potrebno do 11. 2. 2015 oddati na naslov raziskovalci@zpm-mb.si.
nalogo je potrebno potrditi s pomočjo elektronske prijavnice (upoštevajte Navodila za elektronsko prijavnico).
seznam vseh nalog s podpisom ravnatelja in žigom šole.

Posebej vas opozarjamo, da pri oddaji nalog velja anonimnost, zato nikjer ne navajajte identifikacijskih podatkov (ime in priimek avtorja in mentorja, naziv šole). To velja za nalogo tako v tiskani kot elektronski obliki ter za vse priloge. Neupoštevanje tega kriterija je razlog za zavrnitev naloge.
Pred oddajo še enkrat skrbno preglejte nalogo in bodite pozorni tudi na vizualni izgled. Upoštevajte Navodila za pripravo nalog.

Javne predstavitve zagovorov bodo potekale v času med 9. in 21. marcem 2015. Termini zagovorov bodo znani v drugi polovici meseca februarja, ki jih bomo sproti objavljali na naši spletni strani. Šole bomo o natančnih terminih obvestili do 3. marca 2015.

DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, ursa@zpm-mb.si, 02 229 69 15.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI