DomovNoviceZPM Maribor išče oskrbnika počitniškega Doma Miloša Zidanška Pohorje

ZPM Maribor išče oskrbnika počitniškega Doma Miloša Zidanška Pohorje

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR

išče sodelavca/sodelavko, pripravljenega sprejeti izziv skrbeti za mlade goste počitniškega Doma Miloša Zidanška Pohorje:

OSKRBNIK DOMA za določen čas 1 leto, z možnostjo podaljšanja.

Pogoji za zaposlitev :
V. stopnja izobrazbe, 2 leti delovnih izkušenj ali IV. stopnja in 6 let delovnih izkušenj, poznavanje predpisov o higieni živil, B kategorija, zaželeno znanje enega svetovnega jezika.

Za oskrbnika je v domu na razpolago brezplačno službeno stanovanje, saj je delo takšne narave, da je v domu, vsaj ob bivanju skupin v objektu, planirana celodnevna oskrbnikova prisotnost (po dogovoru možno tudi bivanje v paru ali z družino).

Predviden pričetek dela je maj 2023 oz. po dogovoru.

Svoje pisne  ponudbe z  dokazilom o izobrazbi, z opisom delovnih izkušenj, potrebnih in morebitnih dodatnih znanj (tuj jezik, šoferski izpit, računalniško znanje…) ter izrazom pripravljenosti za delo na Pohorju pošljite v roku 14 dni po e pošti na naslov zpm@zpm-mb.si ali po navadni pošti na naslov ZPM Maribor, Razlagova ulica 16, Maribor 2000.

Ob oskrbniku iščemo za občasno pomoč na domu tudi tehničnega delavca/delavko, ki pomaga skrbeti za čistočo in pomaga v kuhinji.

Dela oskrbnika in dela za občasno pomoč  so  lahko primerni tudi za mlajše upokojence ali upokojenski par (ali podobne kombinacije).

 

Izvleček iz opisa del in nalog oskrbnika:

Oskrbnik doma je odgovoren za pravilno delo na Domu Miloša Zidanška. Skrbi za pravočasno in kakovostno izvajanje svojih nalog, za obratovalno sposobnost naprav v domu in ob njem, okolice doma in dostavnega vozila.

Delovni čas – kot je odpiralni čas doma, ob prisotnosti gostov na domu celodnevna prisotnost, izven obdobja bivanja gostov oz. obdobja poslovanja – dopoldan..

Sprejema goste, vodi evidence gostov. Je vodja delavne ekipe na domu. Skrbi za izvajanje predvidenih in potrebnih ukrepov za varnost in dobro počutje gostov in sodelavcev.

Nabavlja materiale, skrbi za evidence in pravilno skladiščenje. Nadzoruje porabo energentov in  vode ter skrbi za obratovanje čistilne naprave in drugih sklopov doma. Opravlja tekoča vzdrževalna dela, skrbi za vzdrževanje doma in opreme doma ter okolice doma.

Opozarja na potrebna popravila in skrbi za obdobne periodične preglede v domu in na opremi doma. Nadzoruje dela, ki jih v domu ali ob njem opravljajo zunanji izvajalci.

Skrbi za čistočo in urejenost na domu, skrbi za ogrevanje doma, za pravočasno nabavo plina ter drv za dodatno ogrevanje. Vzdržuje, oziroma vodi dela vzdrževanja okolja doma in poskrbi za varen dostop gostov ali delavcev do doma in pomožnih objektov.

Skrbi za službeno vozilo, dela v točilnici doma. Vodi registersko davčno blagajno točilnice in evidence materialnega knjigovodstva.

Pomaga v kuhinji doma pri pripravi hrane in čiščenju posode. Pri sprejemu manjših skupin gostov lahko samostojno kuha.  Skrbi za strežbo gostov.

Sodeluje s pristojnimi službami, ki skrbijo za zdravje gozda in poskrbi za uresničevanje morebitne potrebne sečnje.

Pripravlja, nadzoruje in skrbi za pravilnost vseh postopkov v domu, ki so vezani na sistem HACP. Skrbi za vse ukrepe varne uporabe pitne in sanitarne vode.

Je odgovoren za varno delo in varnost pri delu delavcev na domu, za varnost obiskovalcev doma in je odgovorna oseba za izvajanje požarnega reda na domu in prvo gašenje  požarov.

 


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI