DomovNoviceVeseli december 2016 – dedek Mraz

Veseli december 2016 – dedek Mraz

PRIHOD DEDKA MRAZA

– sobota, 10. december,
ob 17.00, Snežni stadion pod Pohorjem

Pesem o dedku Mrazu bo predramila pravljična bitja s Pohorja, ugasnile bodo luči in na temnem pobočju bo zagorela drobna, drobna lučka in se spuščala vse nižje in vse bližje … Oj, že prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz …

Nastopa Čarovnik Grega.

SPREVODI DEDKA MRAZA

Dedek Mraz bo s svojo praznično okrašeno kočijo s pravljičnim spremstvom potoval po mestnih soseskah in se ustavil povsod tam, kjer ga bodo čakali otroci …
(na postankih pri OŠ Kamnica, vrtcu Pobrežje – enota Grinič, vrtcu v Limbušu, OŠ Slave Klavore in vrtcu Jadvige Golež – enota Ob gozdu si bomo pred prihodom dedka Mraza ogledali predstavo “Zimska pravljica” v izvedbi Mladinske gledališke skupine Avis)

– torek, 13. december,
ob 17.00 postanek pri OŠ Prežihovega Voranca in
ob 17.30 pred OŠ Kamnica

Ob 16.50 začetek na Hipodromu Kamnica – desno po Vrbanski cesti – levo po Gosposvetski cesti – 17.00 postanek pred OŠ Prežihovega Voranca (Gosposvetska 10) – nazaj po Gosposvetski cesti – levo po Turnerjevi ulici – levo po Koroški cesti – levo po Strosmayerjevi ulici – levo po Mladinski ulici – desno po Vrbanski cesti – 17.45 postanek pri OŠ Kamnica (Vrbanska c. 93).
Igrica pred prihodom dedka Mraza pred OŠ Kamnica se bo začela ob 17.30.

– sreda, 14. december,
ob 17.00 postanek pri vrtcu v Brezju in
ob 17.15 pri vrtcu Pobrežje – enota Grinič

Ob 16.50 začetek v Puhovi ulici – levo po V. Vlahoviča – levo po Dupleški cesti – desno v Brezje – 17.00 postanek pri vrtcu Brezje – nazaj na Dupleško cesto – naprej po Ulici XIV. divizije – 17.30 postanek na dvorišču vrtca Grinič (C. XIV. divizije 14a) – desno po Greenwiški cesti – levo po Osojnikovi – desno po Čufarjevi ulici – desno po Ulici Veljka Vlahoviča – levo na Puhovo ulico.
Igrica pred prihodom dedka Mraza na dvorišču vrtca Pobrežje – enota Grinič se bo začela ob 17.15.

– četrtek, 15. december,
ob 17.00 postanek pri vrtcu Studenci – enota Poljane in
ob 17.30 pri vrtcu v Limbušu

Ob 16.55 začetek pri dvorani Tabor – levo po Koresovi ulici – levo po Engelsovi – desno po Šarhovi – desno na Korčetovo – 17.00 postanek pri vrtcu Studenci – enota Poljane (Korčetoval ul.) – naprej po Korčetovi ulici – levo po Ulici na Poljanah – naprej po Erjavčevi na Limbuško cesto – naprej po Limbuški cesti – skozi krožišče v Limbušu – desno po Šolski ulici – 17.45 postanek pri vrtcu v Limbušu (Šolska ulica 25) – nazaj na Limbuško cesto – po Limbuški cesti do Erjavčeve ulice – po Erjavčevi ulici – naprej po Cesti na Poljanah – naprej po Koresovi ulici – desno do dvorane Tabor.
Igrica pred prihodom dedka Mraza pri vrtcu v Limbušu se bo začela ob 17.30.

– ponedeljek, 19. december,
ob 17.00 postanek pri vrtcu Tezno – enota Mišmaš in
ob 17.15 pri OŠ Slave Klavore

Ob 16.45 začetek v Puhovi ulici – levo po Ul. V. Vlahoviča – levo po Dupleški cesti – desno po Tezenski ulici – levo po Miklavški cesti – desno po Dogoški cesti – 17.00 postanek pri vrtcu Mišmaš (Dogoška c. 20) – nazaj po Dogoški cesti – levo po Panonski ulici – desno po Ulici Roze Luxemburg – desno  po Wallischevi – desno po Dogoški cesti – levo po Panonski ulici (Dom starejših občanov) – desno po Ptujski cesti – desno po Špelini ulici – desno po Štrekljevi ulici – 17.35 postanek pri OŠ Slave Klavore – naprej po Štrekljevi ulici – desno po Ruski ulici – levo po Prvomajski ulici – levo po Ulici heroja Nandeta – naprej po Tezenski ulici – levo po Dupleški cesti – desno po Ul. V Vlahoviča – desno po Puhovi ulici.
Igrica pred prihodom dedka Mraza pri OŠ Slave Klavore se bo začela ob 17.20.

– torek, 20. december,
ob 17.00 postanek pri OŠ Gustava Šiliha in
ob 17.15 v parku pri vrtcu Jadvige Golež – enota Ob gozdu

Ob 16.45 začetek pri dvorani Tabor – desno po Ul. Pariške komune – desno po Ljubljanski ul. – desno po Ul. proletarskih brigad – levo po Ulici Pohorskega odreda – 17.00 postanek pri OŠ Gustava Šiliha – desno po Ulici Pohorskega odreda – levo po Borštnikovi ulici – levo po Kardeljevi cesti – desno po Knafelčevi ulici – levo po Ulici Matije Murka – 17.30 postanek pri vrtcu Jadvige Golež (Ertlov gozdiček) – naprej po Betnavski cesti –  levo po Metelkovi ulici – desno po Radvanjski cesti – levo po Popovičevi ulici do dvorane Tabor.
Igrica pred prihodom dedka Mraza v Ertlovem gozdičku se bo začela ob 17.15.

– četrtek, 22. december,
ob 17.15 občina Miklavž na Dravskem polju, s postanki v Dravskem dvoru, Dobrovcah, Skokah in pri OŠ v Miklavžu

Ob 17.15 začetek pred krajevno skupnostjo Dravski dvor in postanek – po Kidričevi cesti v Dobrovce – ob 17.35 postanek pred vrtcem Ciciban v Dobrovcih – po Ulici talcev in Uskoški ulici v Skoke – ob 17.55 postanek pred krajevno skupnostjo Skoke – po Kidričevi cesti proti Miklavžu – ob 18.15 postanek pred vrtcem v Miklavžu – levo na Ptujsko cesto – levo na Cesto v Rogozo – desno na Ulico Planinčevih – desno na Kurirčkovo ulico – levo po Ptujski cesti do trgovine Spar.
Osrednje dogajanje bo pred vrtcem v Miklavžu, ki se bo pričelo ob 17.30.

SLOVO DEDKA MRAZA

– četrtek, 29. december,
ob 17.00 Vetrinjski dvor (Vilinsko mesto) in
ob 17.45 Trg Leona Štuklja (veliki oder)

Dedek Mraz se bo zapeljal še po praznično okrašenih mestnih ulicah in se ustavil v pravljičnem Vilinskem mestu, za zajca Benija pa ima prav posebno darilo …
(predstavo “Prav posebno darilo” si bomo ogledali v Vilinskem mestu, po prihodu dedka Mraza pa se bomo skupaj z njim sprehodili še do velikega odra na Trgu Leona Štuklja)

Nastopajo Gledališče Pravljičarna (oder Vilinsko mesto) in Otroški pevski zbor OŠ Bojana Ilicha (veliki oder Trg Leona Štuklja).

USTVARJALNE DELAVNICE »DARILA IZ SRCA«

– 12. do 23. december,
od 15.00 do 19.00, v Domu ustvarjalnosti mladih (DUM)

Le kdo se ne razveseli novoletnega darila?! Najbolj dragoceno in srčno je tisto, ki ga izdelamo in ovijemo sami …

DODATNE INFORMACIJE: Tadeja Dobaj, 02 229 94 52, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si.

POVEZAVE: Čarobni december v Mariboru


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI