DomovPriloge


Pred odhodom na letovanje v VIRC Poreč 2022

V organizaciji ZPM Maribor bo letos v VIRC Poreč odpotovalo 6. izmen.

Letos bomo PRED ODHODOM na letovanje ponovno izvedli obvezen SESTANEK ZA STARŠE IN OTROKE, kjer boste dobili informacije glede letovanja in spoznali prostovoljce, ki bodo spremljali otroke na letovanju. Sestanki za vse izmene VIRC Poreč bodo ob 18. uri na notranjem dvorišču ZPM Maribor – vhod je iz sprednje strani ZPM MB (glavni vhod na Razlagovi ulici 16) in sicer v naslednjih terminih:

– za 6. izmeno VIRC Poreč bo sestanek v četrtek, 11. 8. 2022, ob 18. uri (odhod izmene 15. 8. 2022).

Odhod in prihod sta na glavni AVTOBUSNI POSTAJI v Mariboru, MLINSKA ULICA 1, (peroni od št. 3 do 9) – zbor za ODHOD v Poreč je za vse izmene ob 14.30 uri, PRIHOD domov pa med 12.30 in 13. uro na mesto odhoda.

Otroci morajo imeti ZA PRESTOP MEJE OBVEZNO: VELJAVEN OSEBNI DOKUMENT (osebno izkaznico ali potni list), SLOVENSKO IN EVROPSKO ZDRAVSTVENO KARTICO, TUJCI potrebujejo POTNI LIST IN DOVOLJENJE ZA BIVANJE v Sloveniji. ČE OTROK NA ODHODU NIMA VELJAVNIH DOKUMENTOV, NE MORE Z IZMENO V POREČ, zato preverite veljavnost dokumentov in jih ne pozabite vzeti na odhod in predati vzgojitelju.

Pred odhodom poglejte še priložen PRIPOROČILNI SEZNAM in obvestilo pred odhodom na letovanje.

 Tudi če so to počitnice, v VIRC-u veljajo PRAVILAotroci in mladostniki MORAJO UPOŠTEVATI VSA PRAVILA, HIŠNI RED, NAVODILA IN NAPOTKE, ki jih dobijo od spremljevalcev izmene. Prosimo, da skupaj z otrokom pred odhodom preberete

Hišni red počitniškega centra VIRC Poreč in Pravila za otroke in mladostnike o redu na letovanjih ZPM MB, otroci pa jih morajo na letovanju upoštevati.

Otroci morajo sami paziti na svoje stvari in za njih odgovarjajo sami. Zato naj ne nosijo s sabo dragih in dragocenih stvari, saj sami odgovarjajo za njih tudi v primeru poškodbe, izgube, odtujitve… Prav tako pazijo na stvari drugih in na vse stvari v VIRC-u.

Mobilne telefone bodo vzgojitelji pospravili v sefe, otroci pa jih bodo lahko imeli vsak dan ob določeni uri (o uri boste obveščeni pred odhodom). Kličite jih le v tem času, ker bodo samo takrat dosegljivi, takrat bodo lahko tudi dostopali do interneta. Če ne bodo imeli svojih telefonov, vas bodo v času izmene 1x poklicali.

Otrokom lahko pišete sporočila po e-mailu na naslov virc.otroci@zpm-mb.si, vaša sporočila jim bodo vsak dan razdelili vzgojitelji. Utrinki izmene pa bomo objavljeni na Facebook in Instagram profilih VIRC Poreč.

Obiski otrok in spremljevalcev v letovišču ali izven njega niso predvideni in zaželeni. Na območje VIRC-a starši in druge osebe ne smejo vstopati, če svojega prihoda niso ustrezno najavili vodji izmene.

Na ZPM Maribor se skrbno in odgovorno pripravljamo na letovanja, saj je varnost otrok in prostovoljcev na prvem mestu. Pred odhodom izmen se bomo po potrebi prilagajali razmeram in morebitnim spremembam ter usklajevali vse potrebno, da zadostimo predpisom in priporočilom.

Prosimo vas, da upoštevate, kar smo napisali in se na sestanku oz. pred odhodom pogovorite z vzgojiteljem, po potrebi pa še s pedagoškim vodstvom, zdravstveno ekipo ali zaposlenimi na ZPM Maribor.

PRIJAV ZA LETOVANJA NE SPREJEMAMO VEČ!

URADNE URE ZA PLAČILO s plačilno kartico in z gotovino: v ponedeljek in sredo, 11.00-13.00 in 15.00-17.00.


Razpis in prijave za prostovoljce na letovanjih 2022

Za prostovoljca na letovanju se prijavite s spletno prijavnico, dodatne informacije pa po e-mailu referatzpm@zpm-mb.si ali po telefonu 040 433 766.

PRIJAVNICA ZA SPREMLJEVALCE – VZGOJITELJE NA LETOVANJIH ZPM Maribor 2022

INTERNI RAZPIS ZA SPREMLJEVALCE – VZGOJITELJE NA LETOVANJIH ZPM Maribor 2022 

PRIJAVA NA INTERNI RAZPIS ZA SPREMLJEVALCE NA LETOVANJIH ZPM Maribor – POJASNILA IN NAPOTKI

Za leto 2022 je objavljen razpis:

na DMZ Pohorje za 15 spremljevalcev – vzgojiteljev v dveh izmenah:
• 1. izmena: 19. 7. – 29. 7. 2022, PV Nina Babič
• 2. izmena: 9. 8. – 19. 8. 2022, PV Leon Ravlan

v VIRC Poreč za 150 spremljevalcev – vzgojiteljev in 12 športno rekreativnih vzgojiteljev (za ŠRV je priporočljivo potrdilo o opravljenem tečaju za vaditelja plavanja) v šestih izmenah:
• 1. izmena: 26. 6. – 6. 7. 2022, PV Jelena Mandić
• 2. izmena: 6. 7. – 16. 7. 2022, PV Maja Krajnc Ružič
• 3. izmena: 16. 7. – 26. 7. 2022, PV Katja Pregl 
• 4. izmena: 26. 7. – 5. 8. 2022, PV Gregor Pal 
5. izmena: 5. 8. – 15. 8. 2022, PV Denis Kancler
• 6. izmena: 15. 8. – 25. 8. 2022, PV Sandra Kos

Rok za prijavo je podaljšan (lahko se podaljša v primeru premajhnega števila prijav za posamezne izmene), prijavnico oddate samo preko SPLETNE PRIJAVE (NE pošiljajte prijavnic po e-mailu ali po pošti).

Za lažjo odločitev pa poglejte nekaj utrinkov v video prispevkih iz preteklih letovanj:

https://www.youtube.com/watch?v=fgj7F3ucTOQ

https://www.youtube.com/watch?v=XHzvaLjK4vE

https://www.youtube.com/watch?v=Wv_SVJRGDV0&list=PLOFbPNBTkGApMuFag9FiQRt2sbsPRshNk

Eden izmed temeljnih ciljev ZPM Maribor je zagotoviti vsem otrokom enake možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, pri čemer je pomoč prostovoljk in prostovoljcev neprecenljiva. Brez njih (vsako leto jih je vsaj 200) ne bi mogli omogočiti počitnic okrog 1.600 otrokom, ki letujejo z nami.

Priprave na novo sezono letovanj na Domu Miloša Zidanška na Pohorju (DMZ Pohorje) in v Vzgojno izobraževalnem in rekreativnem centru v Poreču (VIRC Poreč) se pričnejo februarja, ko objavimo interni Razpis za prostovoljce na letovanjih. K sodelovanju vabimo prostovoljce, ki bi kot vzgojitelji ali športno rekreativni vzgojitelji želeli del poletnih počitnic preživeti z otroki in mladostniki (od 6. do dopolnjenega 18. leta starosti) na Pohorju ali v Poreču. Počitnice vključujejo športno – rekreativne dejavnosti, ustvarjalne delavnice ter pestre zabavne in animacijske programe, ki jih pripravijo prostovoljke in prostovoljci sami.

Posameznik se lahko prijavi za letovanje v več izmenah, letuje pa lahko v največ dveh. Če se kandidat prijavi za več izmen in je v več izmen tudi izbran, se sam odloči za letovanje v največ dveh terminih, vendar ne v dveh zaporednih.

K sodelovanju so vabljeni prostovoljci ne glede na strokovno usmerjenost, status ali spol, pomembno je, da izpolnjujejo spodaj navedene pogoje, da imajo potrebne sposobnosti in izkušnje za samostojno vodenje skupine otrok ter so pripravljeni nekaj svojega prostega časa nameniti počitniškim programom za otroke. Poziv velja tako učiteljem, profesorjem, mladinskim delavcem…, kot študentom tehniških in humanističnih usmeritev ter ostalim, ki imajo izkušnje, smisel in veselje do dela z otroki in mladostniki.

OD PROSTOVOLJK IN PROSTOVOLJCEV PRIČAKUJEMO (pogoji):
– 
polnoletnost in najmanj srednješolsko izobrazbo dokončana srednja šola že ob prijavi (V. stopnja);
– izkušnje, smisel in veselje za delo z otroki in mladostniki
;
– samostojno vodenje in skrb za skupino otrok ali mladostnikov
;
– organizacijske sposobnosti
;
– spoštovanje Etičnega kodeksa prostovoljskega dela, Kodeksa etičnih načel vzgojiteljev na področju letovanja in vseh ostalih dodatnih dokumentov in napotkov v zvezi
z letovanji in prostovoljnim delom, ne glede na lastna prepričanja;
– uspešno opravljeno usposabljanje za spremljevalce na letovanjih v organizaciji ZPM Maribor
– za nove kandidate bodo usposabljanja potekala maja in junija 2022;
– obvezna udeležba na 3 pripravljalnih sestankih pred odhodom na letovanje
(v obdobju od maja do odhoda na letovanje) in na evalvacijskem sestanku po letovanju;
– priprava in izvedba vsaj 3 aktivnosti na letovanju
(delavnice/večerni program/športne vsebine);
športno-rekreativni vzgojitelji naj imajo potrdilo o opravljenem tečaju za vaditelja plavanja.

V vse izmene še posebej vabimo:
• športno-rekreativne vzgojitelje in vzgojiteljice z opravljeno licenco za učitelja plavanja,
• vzgojitelje za fantovske skupine,
• vzgojitelje in vzgojiteljice, ki imajo izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami,
• v 4. izmeno VIRC Poreč še posebej vzgojitelje in vzgojiteljice, ki imajo izkušnje z vodenjem skupin mladostnikov (tudi srednješolska izmena).

Ekipe vzgojiteljev za posamezne izmene izberejo vodstva izmen (vsak vodja za svojo izmeno) na osnovi prejetih prijav in razgovorov s kandidati. Kandidati, ki se za letovanje z ZPM Maribor v določeno izmeno prijavljajo prvič, bodo predvidoma povabljeni na osebni ali spletni razgovor z vodstvom izmene (ni obvezno, odvisno je od vodstva in predvidenih potreb po kadru v posamezni izmeni). Vodstva posameznih izmen bodo širše izbore vzgojiteljev za letovanja naredila na osnovi prijavnic in opravljenih razgovorov.
O izboru oz. neizboru bodo prijavljeni kandidati prejeli obvestilo po e-mailu, na naslov ki ga navedejo na prijavnici. ZPM Maribor si skupaj z vodstvi izmen pridržuje pravico do izbora vzgojiteljev po lastni presoji, na podlagi internih kriterijev in kandidatom ni dolžna pojasnjevati razlogov, zakaj so ali niso izbrani.

Za vse, ki bodo izbrani v širši krog potencialnih vzgojiteljev in še niso opravili obveznega usposabljanja za vzgojitelje ZPM Maribor, morajo le-to uspešno opraviti v maju in juniju 2022. Če bodo razmere dopuščale, bo za vabljene udeležence usposabljanje potekalo v prostorih ZPM Maribor, prizadevamo pa si, da bi ga izvedli tudi v enem od naših počitniških centrov. Če usposabljanja ne bo možno izvesti “v živo”, bo potekalo preko spleta.

ZPM Maribor se skrbno in odgovorno pripravlja na letovanja, saj je varnost otrok in prostovoljcev na prvem mestu. Pri organizaciji in izvedbi letovanj se bo sproti prilagajala epidemiološkim razmeram in upoštevala ukrepe in napotke zoper Covid-19, prav tako tudi vse druge potrebne ukrepe in napotke. Takšno ravnanje se pričakuje tudi od prostovoljcev na letovanjih, ne glede na lastna prepričanja.

Morebitne spremembe glede prijav in letovanj bodo objavljene na naši spletni strani in Facebook profilu.

DODATNE INFORMACIJE: Referat za letovanja, 02 229-69-14 in 040 433-766, referatzpm@zpm-mb.si.

Za otroke in mladostnike je letovanje z vrstniki nepozabna izkušnja, prav tako pa tudi za prostovoljce. Pridruži se tudi ti!

Več o prostovoljstvu pri ZPM Maribor: PROSTOVOLJSTVO


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI