DomovNoviceOddaja raziskovalnih nalog – 1. 4. 2021

Oddaja raziskovalnih nalog – 1. 4. 2021

Približuje se rok za oddajo nalog Mladi za napredek Maribora 2021. Rok za oddajo RN/IP je 1. april 2021.

Na naslov ZPM Maribor (Razlagova 16) je do 1. 4. 2021, potrebno oddati:

en izvod naloge v tiskani obliki (razen na interdisciplinarnem področju, kjer je število izvodov enako številu raziskovalnih področij),

en izvod naloge v elektronski obliki – nalogo v pdf formatu, ki mora biti enaka izvodu v tiskani obliki (upoštevajte Navodila za pripravo naloge v pdf formatu). Ta izvod naloge je potrebno na naslov raziskovalci@zpm-mb.si, najkasneje do 1. 4. 2021. Po pregledu naloge dobite potrditveni mail o prejemu naloge v elektronski obliki.

dve nalepki z identifikacijski podatki za vsako oddano nalogo,

seznam vseh oddanih nalog na natečaj s podpisom ravnatelja in žigom šole. Izjemoma, če ni mogoče pridobiti podpisa ravnatelja, nam lahko podpisan seznam posredujete naknadno, najkasneje do 3. 4. 2021. V tem primeru paketu z nalogami priložite nepodpisan seznam.

Posebej vas opozarjamo, da pri oddaji nalog velja anonimnost, zato nikjer v nalogi ne navajajte identifikacijskih podatkov (ime in priimek avtorja in mentorja, naziv šole). To velja za nalogo v tiskani in elektronski obliki ter za vse priloge. Neupoštevanje tega kriterija je razlog za zavrnitev naloge.

Pred oddajo še enkrat skrbno preglejte nalogo in bodite pozorni tudi na vizualni izgled. Upoštevajte javni natečaj in navodila za pripravo nalog.

Šole bodo morda postavile interni rok za oddajo nalog. Upoštevajte ga. Dodatna navodila prejmete pri šolskih koordinatorjih.

Javne predstavitve zagovorov bodo potekale v času med 15. in 24. aprilom 2021. Natančne datume zagovorov po posameznih področjih in načinu izvedbe zagovorov (v živo/virtualno) bomo objavili najkasneje do 12. aprila 2021. Sproti jih bomo objavljali na naši spletni strani.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI