DomovNoviceOddaja nalog – 13. 2. 2018

Oddaja nalog – 13. 2. 2018

Približuje se rok za oddajo nalog Mladi za napredek Maribora 2018. Rok za oddajo RN/IP je v skladu z razpisom natečaja 13. februar 2018.

Na naslov ZPM Maribor (Razlagova 16) je do 13. 2. 2018, potrebno oddati:

en izvod naloge v tiskani obliki (razen na interdisciplinarnem področju, kjer je število izvodov enako številu raziskovalnih področij),

en izvod naloge v elektronski obliki – nalogo v pdf formatu, ki mora biti enaka izvodu v tiskani obliki (upoštevajte Navodila za pripravo naloge v pdf formatu). Ta izvod naloge je potrebno na naslov raziskovalci@zpm-mb.si, najkasneje do 13. 2. 2018. Po pregledu naloge dobite potrditveni mail o prejemu naloge v elektronski obliki.

dve nalepki z identifikacijski podatki za vsako oddano nalogo,

seznam vseh oddanih nalog na natečaj s podpisom ravnatelja in žigom šole.

Posebej vas opozarjamo, da pri oddaji nalog velja anonimnost, zato nikjer v nalogi ne navajajte identifikacijskih podatkov (ime in priimek avtorja in mentorja, naziv šole). To velja za nalogo v tiskani in elektronski obliki ter za vse priloge. Neupoštevanje tega kriterija je razlog za zavrnitev naloge.

Pred oddajo še enkrat skrbno preglejte nalogo in bodite pozorni tudi na vizualni izgled. Upoštevajte javni natečaj in navodila za pripravo nalog.

Šole bodo morda postavile interni rok za oddajo nalog. Upoštevajte ga. Dodatna navodila prejmete pri šolskih koordinatorjih.

Javne predstavitve zagovorov bodo potekale v času med 7. in 17. marcem 2018 na Lesarski šoli Maribor. Natančne datume zagovorov po posameznih področjih bomo objavili najkasneje do 5. marca 2018. Sproti jih bomo objavljali na naši spletni strani.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI