DomovNoviceObjava razpisa državnega srečanja mladih raziskovalcev

Objava razpisa državnega srečanja mladih raziskovalcev

Najboljše naloge regijskega srečanja mladih raziskovalcev Mladi za napredek Maribora 2018, bodo imele možnost sodelovati na državnem srečanju mladih raziskovalcev. Na spletnih straneh ZOTKS je objavljen razpis državnega srečanja mladih raziskovalcev 2018.

Razpis uvaja nekaj novosti:
– v V. točki POGOJI IN PRAVILA Mentor raziskovalne naloge mora izvajati pedagoško ali strokovno dejavnost v šoli ali dijaškem domu, ki je prijavitelj naloge. Naloga ima lahko največ dva somentorja, ki sta zunanja. To pomeni, da naloga nujno mora imeti šolskega mentorja (ki je strokovni ali pedagoški delavec šole), samo zunanji mentorji niso dovolj.

– v I. točki SPLOŠNI POGOJI – glede področij: uvajajo področje filozofije, ki so ga združili s področjem sociologije.

v III. točki POTEK SREČANJA širi se udeležba v drugem krogu za področje tehnika ali tehnologija – velja kot do sedaj za druga področja. V drugi krog se bo uvrstilo do 12 najboljših nalog (ločeno za OŠ in SŠ).

Predviden rokovnik razpisa:
– 10. 4. 2018 – rok za prijavo
– 4. 5. 2018 – rezultati 1. kroga
– 14. 5. 2018 – drugi krog državnega srečanja


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI