DomovNoviceMladi za napredek Maribora – zagovori nalog, končni

Mladi za napredek Maribora – zagovori nalog, končni

V času med 24. 3. in 1. 4. 2022 bodo potekali zagovori oddanih raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov. Znani so termini za vsa področja. 

Posebno opozorilo: Na področju psihologija in pedagogika (osnovne šole) ter elektrotehnika, elektronika (srednje šole) so skupine razdeljene. Prosimo vas, da upoštevate začetek zagovorov vaše skupine, čeprav ste vabljeni, da poslušate vse zagovore vašega področja. razdeljeno je tudi interdisciplinarno področje.

Posebno opozorilo 2: zagovori za področji naravna in kulturna dediščina ter gradbeništvo, arhitektura bodo v četrtek, 31. 3. 2022.

Posebno opozorilo 3: le zagovori na področju elektrotehnike in elektronike ter slovenskega jezika bodo šele 6. 4. 2022.

Posebno opozorilo 4: zagovor za področje fizike bo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko.

Spremembe: 

  1. strojništvo ima zagovor v sredo, 30. 3. 2022, ob 13.20
  2. tekstilstvo ima zagovor v četrtek, 31. 3. 2022, ob 17.00
  3. interdisciplinarno področje, nalogi vezava BIOLOGIJA-ZDRAVSTVO, imata zagovor v petek, 1. 4. 2022 ob 12.30

Termini zagovorov.

Zagovori bodo potekali na Lesarski šoli Maribor, Lesarska ulica 2.

Vse avtorje prosimo, da na svoje predstavitve pridete vsaj 10 minut pred pričetkom zagovorov, da se boste lahko pravočasno pripravili na svoje predstavitve. Vse avtorje prav tako prosimo, da se na predstavitev svoje naloge skrbno pripravite. Sama predstavitev naj ne traja več kot deset minut, sledijo še vprašanja komisije. Vprašanja na zagovorih lahko postavlja samo komisija. Zagovori bodo potekali na Lesarski šoli Maribor, Lesarska ulica 2. V avli šole bo informacijska točka, kjer vam bo za vsa pojasnila na voljo koordinatorica programa. Učilnice zagovorov bodo objavljene na oglasni deski v informacijski točki.

Ne pozabimo, da še vedno veljajo preventivni ukrepi za preprečevanje okužb s koronavirusom: razkuževanje rok, razdalja, maska. Tako tudi apeliramo, da se zagovorov udeležujejo le avtorji in mentorji oz šolski delavci, v izogib pretiranemu zbiranju.

DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, 02 229 69 15, ursa@zpm-mb.si.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI