DomovNoviceMladi za napredek Maribora – izbor posebnih nagrad

Mladi za napredek Maribora – izbor posebnih nagrad

Izbor posebnih nagrad (nagrada ZPM za osnovnošolce in nagrada dr. Brede Žerjal za srednješolce) in prestavitev predlaganih nalog bo potekala v ponedeljek, 25. 3. 2019, v prostorih ZPM Maribor, Razlagova 16, Maribor, prostor 1.8, predvidoma ob 8.00 za osnovnošolce in ob 8.40 za srednješolce. Avtorje prosimo, da na predstavitev pridejo pravočasno (pridejo naj vsaj 10 minut pred začetkom). To so edini termini za te predstavitve. Predlagani avtorji bodo prejeli vabilo tudi na šolo.

Nekaj navodil za pripravo predstavitve. Avtorji naj pripravijo predstavitev, ki naj ne bo daljša od 5 minut. V njej naj predstavijo glavne značilnosti raziskovalne naloge oz inovacijskega predloga, metode dela, ugotovitve in posebnosti naloge. Lahko pripravijo tudi vizualno predstavitev, vendar predstavitev naj ne bo daljša od 5 minut. Sledijo vprašanja prisotnih članov organizacijskega odbora.

Znani so termini za zagovore raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov, ki so jih avtorji oddali na letošnji natečaj. 

Zagovori bodo potekali na Lesarski šoli Maribor, Lesarska ulica 2, razen za področje fizike (FNM; Koroška cesta 160, prostor 0/86).

Posebno opozorilo: Na področju sociologija (osnovne šole) in elektrotehnika, računalništvo, sociologija (srednje šole) so skupine razdeljene. Prosimo upoštevajte začetek zagovorov vaše skupine.

Spremembe:

  • Zagovor za proizvodno tehnično področje bo v petek, 8. 3. 2019 (sprememba dneva zagovora).
  • Zagovor za varnost v cestnem prometu bo v petek, 8. 3. 2019 (sprememba dneva zagovora).
  • Zagovor za področje turizem bo v sredo, 13. 3. 2019 ob 15.10 za OŠ in ob 16.00 SŠ (sprememba dneva in ure zagovora).
  • Zagovor za področje književnost SŠ bo v sredo, 13. 3. 2019 ob 14. 50 za (sprememba ure zagovora).
  • Zagovor za področje elektrotehnike bo v soboto, 16. 3. 2019 (sprememba dneva zagovora).

Ostale informacije:

Avtorje prosimo, da na svoje predstavitve pridete vsaj 10 minut pred pričetkom zagovorov, da se boste lahko pravočasno pripravili na svoje predstavitve. Predstavitev naj ne traja več kot deset minut, sledijo še vprašanja komisije. Vprašanja na zagovorih lahko postavlja samo komisija. Zagovori bodo potekali na Lesarski šoli Maribor, Lesarska ulica 2. V avli šole bo informacijska točka, kjer vam bo za vsa pojasnila na voljo koordinatorica programa. Učilnice zagovorov bodo objavljene na oglasni deski na informacijski točki. Avtorji in mentorji morajo biti prisotni od začetka do konca zagovorov raziskovalnega področja, na katerem zagovarjajo svojo RN/IP, tako da s prihodi in odhodi zagovorov drugih ne motijo. Vsi udeleženci posamezne skupine zagovorov ste prisotni do konca zagovorov, zato vas tudi razdelimo v manjše skupine, kjer je to potrebno.

Termine najdete tukaj.

Pripravili smo tudi anketo zadovoljstva, s katero želimo na podlagi mnenj, predlogov, komentarjev izboljšati kvaliteto našega dela. Letos smo pripravili spletno anketo.

Anketa za avtorje  je dostopna na tem naslovu – https://www.1ka.si/a/206425

Anketa za mentorje je dostopna tukaj – https://www.1ka.si/a/206431

Anketi sta ločeni za avtorje in mentorje. Sta kratki anketi, vzameta le kakšno minuto za izpolnjevanje, prosimo pa, da jih udeleženci programa rešujejo po zagovorih, saj vključuje tudi oceno komisije.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI