DomovNoviceDržavno srečanje mladih raziskovalcev – prijava nalog

Državno srečanje mladih raziskovalcev – prijava nalog

20. maja 2022 je rok za prijavo na letošnje državno srečanje mladih raziskovalcev. Opravljen je bil izbor nalog za uvrstitev na državno srečanje mladih raziskovalcev (seznam nalog).

Šole morajo poskrbeti za oddajo tiskanega izvoda naloge do srede, 20. 4. 2022, na naslov organizatorja državnega srečanja (Regionalni center ZOTKS, Lendavska 15a, 9000 Murska Sobota.).

ZPM Maribor pa mora opraviti še elektronsko prijavo. Za potrebe elektronske prijave je potrebno koordinatorici programa pri ZPM Maribor Urši Žiger, do torka, 19. 4. 2022 do 16.00, posredovati elektronske izvode nalog na naslov raziskovalci@zpm-mb.si.  Oddaja elektronskega izvoda je obvezna. Podrobnejša navodila so prejeli šolski koordinatorji.

Ob oddaji nalog na državno srečanje predlagamo, da avtorji naloge ustrezno pregledajo, popravijo in  pripravijo v skladu z razpisnimi pogoji državnega srečanja.

RAZPIS MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE 2022, kjer so natančno določeni kriteriji in pogoji udeležbe (kvote za udeležbo).

Rezultati prvega kroga državnega srečanja bodo znani 10. 5. 2022 po 16. uri. Objavljeni bodo na spletni strani Zveze za tehnično kulturo Slovenije.

DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, 02 229 69 15, ursa@zpm-mb.si


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI