DomovNoviceDržavno srečanje mladih raziskovalcev – prijava nalog

Državno srečanje mladih raziskovalcev – prijava nalog

14. maja 2021 je rok za prijavo na letošnje državno srečanje mladih raziskovalcev. Opravljen je bil izbor nalog za uvrstitev na državno srečanje mladih raziskovalcev (seznam nalog).

Šole morajo poskrbeti za oddajo tiskanega izvoda naloge do petka, 14. maja 2021, na naslov organizatorja državnega srečanja (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Borovnjakova 1, 9000 Murska Sobota).

ZPM Maribor pa mora opraviti še elektronsko prijavo. Za potrebe elektronske prijave je potrebno koordinatorici programa pri ZPM Maribor Urši Žiger, do četrtka, 13. 5. 2021, posredovati elektronske izvode nalog na naslov raziskovalci@zpm-mb.si.  Oddaja elektronskega izvoda je obvezna. Podrobnejša navodila so prejeli šolski koordinatorji.

Ob oddaji nalog na državno srečanje predlagamo, da avtorji naloge ustrezno pregledajo, popravijo in  pripravijo v skladu z razpisnimi pogoji državnega srečanja.

RAZPIS MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE 2021, kjer so natančno določeni kriteriji in pogoji udeležbe (kvote za udeležbo).

Rezultati prvega kroga državnega srečanja bodo znani 14. junija 2021 po 15. uri. Objavljeni bodo na spletni strani Zveze za tehnično kulturo Slovenije.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI