DomovNoviceObvestilo pred sklepanjem Pogodb za izvedbo letovanj in pred odhodom na letovanja 2021

Obvestilo pred sklepanjem Pogodb za izvedbo letovanj in pred odhodom na letovanja 2021

Na Zvezi prijateljev mladine Maribor se močno zavedamo pomena počitnic za otroke, zato se pred letošnjim poletjem, po dolgotrajnem zaprtju šol, še z večjo skrbnostjo pripravljamo na izvedbo letovanj. Čeprav smo tudi v “Covid letu” 2020 izvedli letovanje za več kot 1100 otrok, vseh odgovorov na vprašanja, kako bodo letos izvajane posamezne aktivnosti, še nimamo. Spet smo pripravili nekaj načel, pravil in jih zapisali v “Splošne pogoje poslovanja Zveze prijateljev mladine (ZPM) Maribor za izogibanje okužb ali ob pojavu bolezni COVID-19 na letovanjih v sezoni 2021, katera bomo spoštovali, hkrati pa od staršev pričakujemo, da se s temi pogoji strinjajo. Strinjanje boste izrazili s podpisom Pogodbe o letovanju, ki je pogoj za vse postopke vezane na vključitev otroka v letovanje.

Epidemija virusa Covid-19 in njene posledice v Sloveniji in širše zahtevajo, da vas opozorimo na nekatere zadeve. Ravnanja, ki jih v nadaljevanju opisujemo, so plod lanske dobre prakse in dela multidisciplinarnega pristopa strokovnih sodelavcev različnih strok, kateri so ZPM Maribor priskočili na pomoč z namenom, da se letovanja prilagojeno izvedejo tudi v letu 2021. V tem trenutku je znano, da epidemija virusa Covid-19 še traja, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Tudi ko bo epidemija preklicana, bodo nedvomno obstajala državna in strokovna navodila, priporočila in pričakovanja, ki različne izvajalce dejavnosti napotujejo na pravilna pričakovana ravnanja, da se epidemija ne bi obnovila. Da bodo usmeritve, načela in pravila, ki jih za poletno sezono pripravlja ZPM Maribor upoštevana, si bomo vedno in sproti prizadevali vsi – organizatorji, pedagoški in zdravstveni spremljevalci otrok, osebje, ki bo skrbelo za namestitev in prehrano, prevozniki in tudi vsi otroci. Ker pa ste za ravnanja otrok odgovorni predvsem njihovi starši oziroma skrbniki, pričakujemo, da boste svoje otroke na letovanje v letošnjem poletju pripravili, jih podučili o pravilnem ravnanju.

Načela, ki jih bomo poudarjeno spoštovali na letovanjih ZPM Maribor v letu 2021, so natančneje zapisana v že omenjenih splošnih pogojih. Poudarjamo, da so naši obstoječi Hišni redi dober okvir, v katerem letovanje varno in zdravo poteka. V kolikor bo potrebno, jih bomo spremenili in prilagodili takratni situaciji. Prav tako bomo, če bo dopustno in v praksi mogoče, omilili katerega od predvidenih ukrepov zoper Covid-19. Pričakujemo odgovorno sodelovanje z družinami, ki pošiljate otroka na letovanje in poudarjamo, da naj na letovanje naj odide le zdrav otok. Če bomo na letovanje zdravi odšli in se zdravi vrnili, celotna skupina letujočih ne predstavlja nobenega rizika, ki bi lahko bil škodljiv za splošno zdravje doma ali splošno zdravje domačih, še posebej pa zdravje rizičnih oseb.

Odnos posameznikov, družin, staršev do morebitnega testiranja in cepljenja je različen in zato mnogi že zdaj želite vedeti, kako se bo ZPM Maribor v povezavi z letovanjem opredelila do teh vprašanj. Sporočamo vam, da bomo ravnali tako, kot bo takrat, ko bomo odhajali na letovanja, zahtevano. Čezmernih ukrepov ne bomo izvajali, spoštovali bomo navodila in priporočila.

 V naših splošnih pogojih je podana možnost ukrepa napotitve domov, v primeru, da udeleženec letovanja ne bi upošteval načel, navodil in predvidenih ukrepov zoper Covid-19. Enak ukrep je bil predviden v letu 2020, niti enkrat ga nismo uporabili. Ni bilo potrebno, ker smo se držali predvidenega. Namen izrekanja takšnih ukrepov je le zagotovitev varnega letovanja vsem.

Za sezono 2021 ohranjamo pravilo, da obiski otrok in drugih letujočih v času letovanja niso dovoljeni, ne v ograjenem letovišču in izven letovišča. Predvideno je tudi naše ravnanje in pričakovanje do staršev, ki bi vseeno hoteli obisk, fizični stik. To pravilo in ukrep je razumeti izključno kot preprečitev potencialnega prenosa virusa iz zunanjega okolja, trudili se bomo ohranjati nedotaknjen “mehurček”. Komunikacija staršev z otroki bo seveda mogoča in bo zagotovljena na način, kot ga določajo splošna pravila o redu na letovanjih ZPM Maribor.

Če bi se tik pred letovanjem izmene ali v času trajanja letovanja izkazalo, da ZPM Maribor, zaradi izbruha bolezni in prenosa bolezni med letujočimi in ukrepov zoper bolezen, ne more zagotoviti varnega in zdravega letovanja, si ZPM Maribor pridržuje pravico, da letovanje odpove, predčasno prekine ali v nuji podaljša. Posledice prekinitve letovanja zaradi višje sile ZPM Maribor definira v Splošnih pogojih letovanja otrok.

Večino potrebne bodoče komunikacije bomo opravljali po e-pošti ali telefonu. Osebno se bomo z vami srečali, planiramo na obveznem sestanku, ki ga bomo opravili pred odhodom izmene. Aktualne informacij pa bomo objavljali na naši spletni strani.

Izbira ali naj otrok gre na letovanja ali ne, je predvsem vaša. ZPM Maribor ne more sama prevzemati odgovornosti za okužbo s Covid-19 in vse kar se na letovanju lahko pripeti. Zagotavljamo pa, da bomo storili vse, kar je v naših močeh in v razmerah letošnjega letovanja mogoče, da bodo počitnice lepe.

Splošni pogoji poslovanja ZPM MB – letovanja 2021

Splošni pogoji poslovanja ZPM MB – letovanja_Covid 2021PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI