DomovNovicePrijavnice za letovanje otrok bodo objavljene 6. maja po 15. uri

Prijavnice za letovanje otrok bodo objavljene 6. maja po 15. uri

Prijavnice, pogoji, navodila in ostale informacije za letovanje otrok bodo objavljene v petek, 6. maja 2022, po 15. uri na naši spletni strani. Prijave (obvezno podpisane in skenirane prijavnice in s priloženo skenirano veljavno odločbo o otroškem dodatku, če boste uveljavljali subvencionirano letovanje) bomo sprejemali samo po e-mailu.

Do konca tedna pa bodo imele šolske in zasebne ambulante obrazce za napotitve na zdravstveno letovanje in boste lahko starši oz. skrbniki za otroka, ki je do tega upravičen, pridobiti ustrezno zdravniško potrdilo, ki ga poda otrokov izbrani zdravnik na osnovi razpisnih pogojev ZZZS in zapisov v medicinski dokumentaciji. Potrdilo za zdravstveno letovanje starši uredite pri otrokovem osebnem zdravniku, postopki potekajo po navodilih posameznih zdravstvenih domov in zdravnikov koncesionarjev. Zdravstveno potrdilo/mnenje zdravnika pa še NE POMENI PRIJAVE NA LETOVANJE in boste morali STARŠI oz. SKRBNIKI OTROKA PRIJAVITI Z USTREZNO PRIJAVNICO ZA LETOVANJE PRI ZPM MARIBOR, ki bo objavljena v petek, 6. maja 2022, na naši spletni strani. 

IZMENE 2022

DOM MILOŠA ZIDANŠKA POHORJE
1. izmena DMZ Pohorje:  19. 7. – 29. 7. 2022
2. izmena DMZ Pohorje:  9. 8. – 19. 8. 2022

VIRC POREČ
1. izmena VIRC Poreč:  26. 6. – 6. 7. 2022
2. izmena VIRC Poreč:  6. 7. – 16. 7. 2022
3. izmena VIRC Poreč:  16. 7. – 26. 7. 2022
4. izmena VIRC Poreč:  26. 7. – 5. 8. 2022 (tudi srednješolska)
5. izmena VIRC Poreč:  5. 8. – 15. 8. 2022
6. izmena VIRC Poreč:  15. 8. – 25. 8. 2022

Za letovanje otrok v programih na Pohorju in v Poreču se je vsako leto potrebno prijaviti z našo prijavnico, ki bo objavljena na naši spletni strani, in upoštevati navodila in pogoje, ki so priloženi prijavnici.

 PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI