DomovNoviceObvestilo za starše 4. izmene – pred prihodom domov

Obvestilo za starše 4. izmene – pred prihodom domov

Spoštovani starši otrok, ki letujejo v IV. izmeni VIRC Poreč,

s sporočilom v nadaljevanju, pred povratkom IV. izmene v Maribor, vam delimo informacijo o trenutni situaciji v IV. izmene VIRC Poreč. Takoj na začetku pojasnjujemo, da je celotno letovanje potekalo urejeno, skladno našim in vašim pričakovanjem. Tudi bolezen Covid-19 nas ni presenetila, nanjo smo bili pripravljeni.

Želimo odgovorno ravnati, zato vas obveščamo:

8. dan izmene smo pri dveh dečkih iz ene skupine in enem dečku iz druge skupine, potrdili okužbo z virusom SARS-CoV 2. Vse osebe s potrjeno okužbo smo takoj napotili v izolacijo in nato še isti oz. naslednji dan domov. Osebe, ki so bile v tesnem stiku z okuženimi so bile skrbno spremljane. V teh skupinah v naslednjih dneh ni nihče od otrok razvil znakov okužbe.

9. dan izmene smo zaradi simptomov testirali tri dečke iz iste skupine, dva sta bila potrjeno okužena, pri enem okužbe s testom nismo potrdili; ter ena deklica iz druge skupine, vsi štirje so bili napoteni v izolacijo in nato domov.
10. dan izmene smo pri dečku iz druge skupine prav tako potrdili okužbo, bil je napoten v izolacijo in nato domov.
Po navodilih epidemiologa smo pred odhodom presejalno testirali vse tesne stike, torej otroke in vzgojitelje iz skupin, kjer smo potrdili okužbo.
Pri enem od testiranih smo potrdili okužbo s SARS-CoV 2, deček je bil izoliran in napoten domov v spremstvu staršev.

Na potovanju nazaj v Maribor se bodo izvajali vsi preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe, podobno kot že delamo neposredno v VIRC-u.

Pri vseh primerih okužbe smo ukrepali po v naprej skrbno pripravljenem protokolu naše ekipe zdravnikov za primer pojava okužbe s SARS-CoV 2 in navodilih epidemiološke službe mariborske enote NIJZ.

Mora nas skrbeti, da je pojavnost Covida 19 v Sloveniji in na Hrvaškem v porastu, zato še naprej ukrepamo tako preventivno kot neposredno. Vsi otroci so ob odhodu zdravi, nihče ne izkazuje simptomov okužbe, nastanka bolezni pa seveda žal, ne moremo izključiti.
Predlagamo vam, da otrokovemu počutju, ko se otroci vrnejo iz letovanja, namenite še nekaj dni posebno pozornost.
IV. izmena se vrača v Maribor na način, kot je bilo predvideno. Spremljajte naše objave na spletni strani.

Hvala za vaše za razumevanje in zaupanje,

Vodstvo IV. izmene VIRC Poreč
in vodstvo ZPM Maribor


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI