DomovNoviceLetovanja ZPM Maribor 2016

Letovanja ZPM Maribor 2016

Za letovanje otrok v programih v Poreču, na Pohorju in v Marburgu se je potrebno prijaviti z našo prijavnico, in upoštevati navodila in pogoje, ki so priloženi prijavnici. Prijavnice so objavljene tukaj.

Ob tem vas obveščamo vas, da so že zasedene 1., 2., 3., 4., in 5. izmena VIRC Poreč ter 1. izmena DMZ Pohorje in prijav za te termine ne zbiramo več.

Poleg tega ni več možno subvencioniranje letovanj za otroke, ki imajo stalno bivališče v MO Maribor (in nekaterih okoliških občinah), saj so sredstva že porabljena.

Porabljeni pa so tudi vsi zdravstveni predlogi, tako ni več možno koristiti zdravstvenega letovanja.

Za VIRC Poreč in DMZ Pohorje je tudi letos možno zdravstveno letovanje na osnovi zdravstvenega predloga, ki ga poda otrokov osebni zdravnik, in subvencionirano letovanje s strani občin, ki je odvisno od občine stalnega bivališča, prihodkov družine v letu 2015 in od porabe regresnih sredstev. Letovanje v Marburgu je samoplačniško, nekaj mest pa je namenjenih tudi Taboru za nadarjene in je možno subvencioniranje iz sklada Omogočimo sanje za nadarjene otroke s področja nemškega jezika.

IZMENE 2016

VIRC POREČ:
1. izmena: 25. 6. – 5. 7. 2016 – že zasedena
2. izmena: 5. 7. – 15. 7. 2016 – že zasedena
3. izmena: 15. 7. – 25. 7. 2016 – že zasedena
4. izmena: 25. 7. – 4. 8. 2016 – že zasedena
5. izmena: 4. 8. – 14. 8. 2016 – že zasedena
6. izmena: 14. 8. – 24. 8. 2016

DMZ POHORJE:
1. izmena: 12. 7. – 22. 7. 2016 – že zasedena
2. izmena: 26. 7. – 5. 8. 2016

MARBURG, predvidoma z izletom v AMSTERDAM:
21. 7. – 30. 7. 2016

Cenik letovanj je objavljen tukaj.

Prosimo vas, da si pred prijavo na letovanje preberete Splošne pogoje poslovanja za letovanje otrok in mladostnikov z Zvezo prijateljev mladine Maribor.

Prijavnice in dokazila lahko pošljete po pošti (ZPM Maribor, Razlagova 16, Maribor), po faxu 02 229-69-20 ali po e-pošti (ustrezne kvalitete, ne upoštevajo se fotografirani dokumenti!) letovanja@zpm-mb.si.PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI