DomovBlogIzmene letovanj na DMZ Pohorje in VIRC Poreč – 1., 2., 3. in 4. izmena VIRC in 1. DMZ so zasedene

Izmene letovanj na DMZ Pohorje in VIRC Poreč – 1., 2., 3. in 4. izmena VIRC in 1. DMZ so zasedene

IZMENE 2022

DOM MILOŠA ZIDANŠKA POHORJE
• 1. izmena DMZ Pohorje:  19. 7. – 29. 7. 2022  1. izmena DMZ je že zasedena in od 20. 5. 2022 prijavnic ne sprejemamo več
2. izmena DMZ Pohorje:  9. 8. – 19. 8. 2022

VIRC POREČ
• 1. izmena VIRC Poreč:  26. 6. – 6. 7. 2022    1. izmena je že zasedena in od 13. 5. 2022 prijavnic ne sprejemamo več
2. izmena VIRC Poreč:  6. 7. – 16. 7. 2022    2. izmena je že zasedena in od 10. 5. 2022 prijavnic ne sprejemamo več
• 3. izmena VIRC Poreč:  16. 7. – 26. 7. 2022  3. izmena je že zasedena in od 11. 5. 2022 prijavnic ne sprejemamo več
• 4. izmena VIRC Poreč:  26. 7. – 5. 8. 2022 (tudi srednješolska) 4. izmena je že zasedena in od 18. 5. 2022 prijavnic ne sprejemamo več
5. izmena VIRC Poreč:  5. 8. – 15. 8. 2022
6. izmena VIRC Poreč:  15. 8. – 25. 8. 2022

Naknadno prispele prijave bodo po času prejema razporejene na “čakalno listo” kot rezerve, če se bodo mesta v izmenah sprostila oz. bo otrok razporejen v izmeno, ki je na prijavnici označena kot rezervna. 

Za letovanje otrok v programih na Pohorju in v Poreču se je vsako leto potrebno prijaviti z našo prijavnico, ki bo objavljena na naši spletni strani, in upoštevati navodila in pogoje, ki so priloženi prijavnici.

Prijavnice, pogoji, navodila in ostale informacije za letovanje otrok so bile objavljene 6. maja 2022, po 15. uri.PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI