DomovVGC

Čarobni otroci – delavnica za starše in otroke

Vabimo na DELAVNICO ZA STARŠE IN OTROKE – ČAROBNI OTROCI, ki bo v sredo, 31. maja 2017, ob 17.30 uri, v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor (Razlagova ulica 16). Udeležba je brezplačna, prijave zbiramo do 30. maja 2017, na tel. št. 02 229 94 50, 040 433 511 ali na e-naslovu info.dum@zpm-mb.si.

Čarobni otroci vsebujejo metodo dela, ki je namenjena otrokom, staršem, širšemu družinskemu krogu ter pedagogom in strokovnim delavcem. To je program sproščanja ter pripomoček pri osebnostnem, čustvenem, fizičnem in psihičnem razvoju otrok. Namen  metode je med drugim tudi to, da otroke nauči samostojnosti in jih hkrati spodbuja pri uporabi naučenih tehnik, orodij. Žal je postalo čisto vsakdanje, da tudi otroci že doživljajo stres, da se ne znajo sami sprostiti in umiriti ter da ne vedo, kaj so čustva, kako jih doživljajo in prepoznavajo. Doživljanje, ki ga otroci izkušajo znotraj sebe, se potem izrazi navzven v obliki različnih strahov, agresije in tudi bolezni. Ravno zaradi tega je pomembno, da se starši naučijo prepoznavati različna osebnostna in čustvena stanja otrok ter preko tega odkrijejo njihove prave potenciale, otroci pa se lahko ob tem sproščeno razvijajo v odraslo osebo z zdravo samopodobo.
Delo z otroki po metodi Čarobni otroci torej vsebuje različne tehnike in orodja, ki se jih otroci naučijo preko igre. Skrbno izbrane igrice vsebujejo veliko razmigavanja, plesa, masaže, dihalnih vaj, afirmacij, sprostitvenih vizualizacij, risanja, barvanja itd. Otroci tehnike, ki jih osvojijo na zabaven način, ponotranjijo. Ko se znajdejo v stresnih situacijah, jih popade trma, jeza, žalost ali se počutijo prestrašeni in manj samozavestni, takšne situacije lažje obvladujejo.

Kratek opis delavnice:
Na delavnici se bomo osredotočili na najbolj pogosta čustvena stanja otrok, katere prepoznavamo v praksi pri delu z otroki in starši, kako prepoznavamo različne strahove pri otrocih ter kakšne so vedenjske reakcije teh stanj. V nadaljevanju bomo praktično prikazali, z aktivnimi sodelovanjem vseh udeležencev (tako staršev kot otrok), kako si lahko otroci sami lahko pomagajo oz. kako jih lahko starši podprejo, ko so nemirni, jim primanjkuje pozornosti, koncentracije ter ko jih popade stres, strah ali jeza.
Delavnico bo vodila Maja Škontra, licencirana vaditeljica Čarobnih otrok ter predstavnica enote Čarobni otroci Maribor. Vodila vas bo skozi aktivno sodelovanje, z vami podelila izkušnje ter z veseljem odgovorila na vsa vaša vprašanja.

DODATNE INFORMACIJE: Tadeja Dobaj, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si.


Tretji Familylabov starševski večer

Nadaljujemo s Familylabovimi straševskimi večeri, tokrat na temo JE AGRESIVNOST RES TEŽAVA? Tretji starševski večer bo potekal v torek, 23. maja 2017, ob 17.30 uri, v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor (Razlagova ulica 16). Udeležba je brezplačna, prijave zbiramo do 22. maja 2017, na tel. št. 02 229 94 50, 040 433 511 ali na e-naslovu info.dum@zpm-mb.si.

Kratek opis delavnice:
Agresivnost ni nekaj slabega in nevarnega, ampak predstavlja našo energetsko opremljenost. Je temelj asertivnosti (sposobnosti postaviti se zase), vztrajnosti, ambicioznosti, pa tudi tekmovalnosti, bojevitosti, obrambe. Brez agresivnosti se ne moremo upreti zbadanju, psihičnemu izsiljevanju, izkoriščevalskim odnosom ali dosegati pomembnih dosežkov. Pri nasilju pa gre za zlorabo moči, za izživljanje, kriminal, vojno … Nasilje ni vedno krvavo, pogosto ima obliko manipulacije, obtoževanja, ustrahovanja …
V naši družbi imamo težavo: ne ločimo zdrave agresivnosti od nasilja. Tako so npr. otroci kaznovani, ko pokažejo jezo, povsem ustrezno situaciji. S tem zatiramo tudi njihovo zdravo agresivnost, poleg tega pa naši ukrepi sploh niso uspešni – medvrstniškega nasilja je vse več. Kaj storiti? Nekaj novih korakov v zdravo smer bomo naredili na predavanju, kjer bomo pridobili dragocene nove uvide v pojav, kot jih predstavlja svetovno znani družinski terapevt Jesper Juul v svoji novi knjigi Agresivnost: Nov in nevaren tabu.

Familylab (družinski laboratorij) ponuja družinam podporo in pomoč pri razvoju starševske vloge, vendar na malo drugačen način kot smo vajeni od ’strokovnjakov za vzgojo’. Ne gre za kako novo metodo vzgajanja ali klasično šolo za starše, polno nasvetov o tem, kaj je najboljše za vašega otroka, pač pa ponuja navdih za nadaljnji razmislek in lastno raziskovanje. Vsaka družina je edinstvena, tako kot vsak posameznik, zato so vsaki starši sami največji strokovnjaki za svojo družino. Familylabova predavanja, delavnice in seminarji jim ta občutek lahko pomagajo okrepiti.

Predavanja – starševske večere bo vodila Marjana Škalič, psihologinja, mama treh otrok, sodelavka Familylab Slovenija. Predstavila bo naslovno tematiko, poslušalci pa bodo lahko postavljali vprašanja ali podelili z ostalimi svoje izkušnje

Ostali termini starševskih večerov in naslovne teme:
26. 9. 2017 – Kako postavljati meje tako, da nas otroci vzamejo resno?
24. 10. 2017 – Samospoštovanje, temeljni obrambni mehanizem v življenjskih preizkušnjah.
21. 11. 2017 – Za starše najstnikov.

DODATNE INFORMACIJE: Tadeja Dobaj, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si.


Večgeneracijski center – VGC Štajerska

Večgeneracijski center (VGC) Štajerska uporabnikom ponuja prostore, strokovno podporo in vodene aktivnosti. Uporabnikom je na voljo 5 dni tedensko, vsaj 10 ur dnevno. Nudi neformalno druženje in srečevanje, ki vsem ciljnim skupinam predstavlja ustvarjanje in vzdrževanje socialnih mrež. Glede na to, da v projektu sodelujejo štirje partnerji in dva pridružena partnerja ter več kot 140 organizacij, smo prepričani, da lahko vsak zase najde primerne vsebine in se tako bolje vključi v socialne mreže. Vsebine se odvijajo na sedežu VGC in pri treh oz. petih partnerjih projekta, ter v desetih lokalnih skupnostih v naši geografski enoti. Z različnimi vsebinami pomagamo vsem ranljivim ciljnim skupinam, pa tudi širše, prav posebna dodana vrednost VGC Štajerska pa je, da se njegova dejavnost razprostira na geografsko zelo širokem področju (primestna okolja, vasi, naselja). Poseben prispevek projektu dajejo javne institucije (Centri za socialno delo, šole, vrtci, strokovna združenja, lokalne samouprave), ki s svojim sodelovanjem pri aktivnostih v VGC, pomagajo pri krepitvi oz. povezovanju javnih institucij, NVO-jev, socialnih podjetij, občin v naši geografski enoti. Moto VGC Štajerska je: VEČ ZA VSE, kar pomeni, da si z vsemi aktivnostmi in vsebinami prizadevamo za čim boljšo socialno vključenost vseh, za preprečevanje revščine, za medgeneracijsko povezovanje in tako vsakemu posamezniku ponujamo priložnost, za boljše, srečnejše, mirnejše in bolj zdravo življenje. Verjamemo, da s priložnostjo za vsakega in ponujeno roko vsakemu posamezniku skupaj dosegamo boljše življenje za vse in tako pripomoremo tudi k srečnejši družbi.

Vodilni partner projekta je Dom Danice Vogrinec (sedež VGC Štajerska), partnerji pa smo Zveza prijateljev mladine Maribor, Ozara Slovenija, Zavod Antona Martina Slomška in pridružena partnerja Center za pomoč na domu in Andragoški zavod Maribor.

Ves čas delovanja je uporabnikom na voljo INFO točka (Dom Danice Vogrinec), kjer je na enem mestu mogoče pridobiti  zbrane informacije o razpoložljivih storitvah in spletna stran VGC Štajerska, kjer so objavljeni urniki dejavnosti.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija – Ministrstvo za družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija – Evropski socialni sklad in se izvaja v okviru 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine” in 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.3 “Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju” Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

 Dom brez odpadkov – predavanje, delavnica

Ozaveščanje otrok in mladih o pomenu varovanja okolja in ohranjanja narave je eno od poslanstev ZPM Maribor. Vsako leto organiziramo prireditev od Dnevu Zemlje in dejavnosti v Eko tednu, v ostale naše programe pa redno vključujemo okoljevarstvene vsebine ter sodelujemo z okoljevarstvenimi organizacijami. Zavedanje, da brez zdravega okolja ni kakovostnega življenja in občutek, da lahko naredimo še več, nas je napeljalo, da v okviru Večgeneracijskega centra Štajerska razširimo in nadgradimo naša prizadevanja na tem področju. Naš namen ni izvajati velikih eko projektov, temveč vplivati na vsakodnevne navade otrok in odraslih in ji prepričati, da tudi njihovi majhni koraki prinašajo velike spremembe.

Če smo se v zadnjih desetletjih naučili ločevati odpadke, se bomo zagotovo naučili tudi, kako jih zmanjšati. Pri tem nam bo v pomoč društvo Ekologi brez meja, ki se ukvarja s promocijo koncepta družbe brez odpadkov oz. so nacionalna Zero Waste organizacija za Slovenijo. Poleg vodenja mreže občin na poti do družbe brez odpadkov, se posvečajo tudi zmanjševanju količin odpadkov v domovih posameznikov. Spodbujajo nas, da obudimo preproste alternative, ki jih tako ali tako že poznamo, le pozabili smo nanje in se razvadili. Opraviti nakup z vrečko iz blaga, za sadje in zelenjavo pa uporabiti pralno vrečko, res ne more biti težko.

Predavanja in delavnice ŽIVLJENJE BREZ ODPAKDOV bo vodila Katja Sreš, predstavnica Društva Ekologi brez meja, ki pravi, da si za malo zmago šteje vsak izdelek, ki ga v svoj dom prinese brez embalaže.

V letu 2017 bomo izvedli pet predavanj in delavnic na temo Življenje brez odpadkov. Prvi nosi naslov DOM BREZ ODPADKOV, ki bo v četrtek, 4. maja 2017, ob 17.30 uri, v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor (Razlagova ulica 16). Udeležba je brezplačna, prijave zbiramo do 4. maja 2017, do 12. ure, na tel. št. 02 229 94 50, 040 433 511 ali na e-naslovu info.dum@zpm-mb.si.

Kratek opis predavanja in delavnice:

Vsak od nas na dan pridela za približno kilogram in pol odpadkov. Na predavanju bomo skozi zgodbo vsakdana spoznali, kje vse nastajajo odpadki, kakšen problem predstavljajo in se naučili, kako zmanjšati njihovo količino. Pričeti moramo zavračati, česar ne potrebujemo, zmanjšati porabo tistega, kar potrebujemo, stvari ponovno uporabiti ter jih šele nato reciklirati ali kompostirati.

Ostali termini predavanj/delavnic in naslovne teme:
– 6. 6. 2017 – Počitnice brez odpadkov
– 8. 6. 2017 – Prava cena oblačil
– 3. 10. 2017 – Ne meč’mo hrane stran!
– 5. 10. 2017 – Ponovna uporaba – dajmo rečem novo priložnost!

DODATNE INFORMACIJE: Tadeja Dobaj, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si.


Prvomajske počitnice (28. 4. 2017)

Samo en počitniški dan, a program PRVOMAJSKIH POČITNIC bo kljub temu poln raznolikih in ustvarjalnih dejavnosti.

Likovne delavnice: DAN ZA DLAN
– med 8. in 16. uro, v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor (DUM)

Slikanje z odtisi rok je zabavno in ustvarjalno, slike, ki nastanejo izpod pisanih dlani pa presenetljive in igrive.

Ustvarjalno druženje: UDARNIKI SO TU
– med 10. in 12. uro, v DUM-u

Prostovoljci – Udarniki Mladinskega centra Velenje potujejo iz kraja v kraj in povsod, kjer se ustavijo, s seboj prinesejo ustvarjalno veselje, velike ideje, gibljive zaplete, zgodbe in glasbo, igre in zabavo.
Pridruži se jim na delavnici afriškega bobnanja, prisluhni zgodbam indijanskega poglavarja, odkrij hula hop, preizkusi se v akrobatiki in spoznaj akro jogo, nauči španskih besed skozi igro in uživaj v glasbenem nastopu kavboja Jima.

Vse dejavnosti so brezplačne in primerne za vse starosti.

DODATNE INFORMACIJE: INFO-DUM, 02 229-94-50 ali 040 433-511 ali info.dum@zpm-mb.si.


Delavnica naravne kozmetike: Tehnike izdelovanja mil

V okviru Večgeneracijskega centra Štajerska pri ZPM Maribor želimo razširiti in poglobiti dejavnosti vezane na varstvo okolja in ohranjanje narave, spodbujanju zdravega načina življenja in nepotrošniške miselnosti. Med drugim želimo odraslim in otrokom pokazati in jih naučiti, da lahko marsikaj izdelajo sami, iz naravnih in odpadnih materialov, s čimer prihranijo denar, varujejo okolje in bolj zdravo živijo.

K sodelovanju smo tako povabili mlado podjetje Lizzynaravna kozmetika, kjer razvijajo linijo naravnih kozmetičnih izdelkov, ki temeljijo na zdravilnih učinkih narave. Naravni izdelki sicer niso tako učinkoviti na kratek rok kot kemično obdelani, njihova poglavitna prednost se izkaže pri daljši uporabi. Naravni izdelki namreč ne blažijo samo simptomov, ampak tudi vzroke za nastanek nepravilnosti na koži. Tokrat bo delavnica namenjena odraslim, med poletnimi počitnicami pa načrtujemo več delavnic tudi za otroke.

Delavnica naravne kozmetike: TEHNIKE IZDELOVANJA MIL bo potekala v torek, 25. aprila 2017, ob 18.00, v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor (Razlagova ulica 16). Udeležba je brezplačna, prijave zbiramo do 25. aprila 2017, do 12. ure, na tel. št. 02 229 94 50, 040 433 511 ali na e-naslovu info.dum@zpm-mb.si.

Na delavnici se bodo udeleženci najprej seznanili z osnovami izdelovanja naravnih mil (varnost, saponifikacija, katera olja so primerna in v kakšnih količinah …), nato si bodo ogledali, kako poteka izdelovanje mil v hladni tehniki in si izdelali mila v tehniki vlivanja. Delavnico bo vodila Katra Petre, univ. dipl. biotehnologinja.

DODATNE INFORMACIJE: Tadeja Dobaj, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si.


Drugi Familylabov starševski večer

Nadaljujemo s FAMILYLABOVIMI STARŠEVSKIMI VEČERI, tokrat na temo KAKO BITI DOVOLJ DOBRI STARŠI. Drugi starševski večer bo potekal v torek, 18. aprila 2017, ob 17.30 uri, v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor (Razlagova ulica 16).
Udeležba je brezplačna, prijave zbiramo do 17. aprila oz. do 18. aprila dopoldan, na tel. št. 02 229 94 50, 040 433 511 ali na e-naslovu info.dum@zpm-mb.si.

Kratek opis delavnice:
Tako zelo si želimo biti dobri starši, pri tem pa je težko že vedeti, kaj to sploh pomeni … Pod pritiskom medijskih podob in vzgojne literature lahko začnemo verjeti, da mora biti otrok ves čas srečen, da v družini ne sme biti nobenih konfliktov … nehamo biti pristni in začnemo igrati vlogo mame / očeta … pri tem pa nam spodleti ključna naloga staršev – vodenje. Na tokratnem večeru se bomo pogovarjali o pasteh sodobnega starševstva in iskali poti iz njih.

Familylab (družinski laboratorij) ponuja družinam podporo in pomoč pri razvoju starševske vloge, vendar na malo drugačen način kot smo vajeni od ’strokovnjakov za vzgojo’. Ne gre za kako novo metodo vzgajanja ali klasično šolo za starše, polno nasvetov o tem, kaj je najboljše za vašega otroka, pač pa ponuja navdih za nadaljnji razmislek in lastno raziskovanje. Vsaka družina je edinstvena, tako kot vsak posameznik, zato so vsaki starši sami največji strokovnjaki za svojo družino. Familylabova predavanja, delavnice in seminarji jim ta občutek lahko pomagajo okrepiti.

Predavanja – starševske večere vodi Marjana Škalič, psihologinja, mama treh otrok, sodelavka Familylab Slovenija. Predstavila bo naslovno tematiko, poslušalci pa bodo lahko postavljali vprašanja ali podelili z ostalimi svoje izkušnje.

Ostali termini starševskih večerov in naslovne teme:
23. 5. 2017 – Je agresivnost res težava?
26. 9. 2017 – Kako postavljati meje tako, da nas otroci vzamejo resno?
24. 10. 2017 – Samospoštovanje, temeljni obrambni mehanizem v življenjskih preizkušnjah.
21. 11. 2017 – Za starše najstnikov.

DODATNE INFORMACIJE: Tadeja Dobaj, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si.


Čarobni otroci – delavnica za starše in otroke

Pri Zvezi prijateljev mladine Maribor ugotavljamo, da starši pogosto izražajo potrebo po pomoči pri vzgoji njihovih otrok, zato v okviru dejavnosti Večgeneracijskega centra Štajerska ponujamo različne vsebine, ki bodo, verjamemo, pripevale k višji kakovosti družinskega življenja in bodo na daljši rok prinesle pozitivne družbene učinke. Med drugim ponujamo tudi DELAVNICA ZA STARŠE IN OTROKE – ČAROBNI OTROCI.

Čarobni otroci vsebujejo metodo dela, ki je namenjena otrokom, staršem, širšemu družinskemu krogu ter pedagogom in strokovnim delavcem. To je program sproščanja ter pripomoček pri osebnostnem, čustvenem, fizičnem in psihičnem razvoju otrok. Namen  metode je med drugim tudi to, da otroke nauči samostojnosti in jih hkrati spodbuja pri uporabi naučenih tehnik, orodij. Žal je postalo čisto vsakdanje, da tudi otroci že doživljajo stres, da se ne znajo sami sprostiti in umiriti ter da ne vedo, kaj so čustva, kako jih doživljajo in prepoznavajo. Doživljanje, ki ga otroci izkušajo znotraj sebe, se potem izrazi navzven v obliki različnih strahov, agresije in tudi bolezni. Ravno zaradi tega je pomembno, da se starši naučijo prepoznavati različna osebnostna in čustvena stanja otrok ter preko tega odkrijejo njihove prave potenciale, otroci pa se lahko ob tem sproščeno razvijajo v odraslo osebo z zdravo samopodobo.
Delo z otroki po metodi Čarobni otroci torej vsebuje različne tehnike in orodja, ki se jih otroci naučijo preko igre. Skrbno izbrane igrice vsebujejo veliko razmigavanja, plesa, masaže, dihalnih vaj, afirmacij, sprostitvenih vizualizacij, risanja, barvanja itd. Otroci tehnike, ki jih osvojijo na zabaven način, ponotranjijo. Ko se znajdejo v stresnih situacijah, jih popade trma, jeza, žalost ali se počutijo prestrašeni in manj samozavestni, takšne situacije lažje obvladujejo.

V letu 2017 bomo izvedli štiri DELAVNICE ZA STARŠE IN OTROKE – ČAROBNI OTROCI. Prva bo v sredo, 29. marca 2017, ob 17.30 uri, v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor (Razlagova ulica 16). Udeležba je brezplačna, prijave zbiramo do 27. marca 2017, na tel. št. 02 229 94 50, 040 433 511 ali na e-naslovu info.dum@zpm-mb.si.

Kratek opis delavnice:
Na delavnici se bomo osredotočili na najbolj pogosta čustvena stanja otrok, katere prepoznavamo v praksi pri delu z otroki in starši, kako prepoznavamo različne strahove pri otrocih ter kakšne so vedenjske reakcije teh stanj. V nadaljevanju bomo praktično prikazali, z aktivnimi sodelovanjem vseh udeležencev (tako staršev kot otrok), kako si lahko otroci sami lahko pomagajo oz. kako jih lahko starši podprejo, ko so nemirni, jim primanjkuje pozornosti, koncentracije ter ko jih popade stres, strah ali jeza.
Delavnico bo vodila Maja Škontra, licencirana vaditeljica Čarobnih otrok ter predstavnica enote Čarobni otroci Maribor. Vodila vas bo skozi aktivno sodelovanje, z vami podelila izkušnje ter z veseljem odgovorila na vsa vaša vprašanja.

DODATNE INFORMACIJE: Tadeja Dobaj, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si.


Familylabovi starševski večeri

Pri Zvezi prijateljev mladine Maribor ugotavljamo, da starši pogosto izražajo potrebo po pomoči pri vzgoji njihovih otrok in v letošnjem letu se nam je ponudila priložnost, da naredimo prve korake v tej smeri. FAMILYLABOVE STARŠEVSKE VEČERE smo vključili v program Večgeneracijskega centra Štajerska, v okviru katerega ponujamo vsebine, ki pripevajo k višji kakovosti družinskega življenja in na daljši rok pozitivne družbene učinke.

Familylab (družinski laboratorij) ponuja družinam podporo in pomoč pri razvoju starševske vloge, vendar na malo drugačen način kot smo vajeni od ’strokovnjakov za vzgojo’. Ne gre za kako novo metodo vzgajanja ali klasično šolo za starše, polno nasvetov o tem, kaj je najboljše za vašega otroka, pač pa ponuja navdih za nadaljnji razmislek in lastno raziskovanje. Vsaka družina je edinstvena, tako kot vsak posameznik, zato so vsaki starši sami največji strokovnjaki za svojo družino. Familylabova predavanja, delavnice in seminarji jim ta občutek lahko pomagajo okrepiti.

Predavanja – starševske večere bo vodila Marjana Škalič, psihologinja, mama treh otrok, sodelavka Familylab Slovenija. Predstavila bo naslovno tematiko, poslušalci pa bodo lahko postavljali vprašanja ali podelili z ostalimi svoje izkušnje.

V letu 2017 bomo izvedli šest Familylabovih starševskih večerov. Prvi nosi naslov OTROK IN ŠOLSKE STISKE: KAJ LAHKO NAREDIMO STARŠI, ki bo v torek, 21. marca 2017, ob 17.30 uri, v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor (Razlagova ulica 16). Udeležba je brezplačna, prijave zbiramo do 20. marca 2017, na tel. št. 02 229 94 50, 040 433 511 ali na e-naslovu info.dum@zpm-mb.si.

Kratek opis delavnice:
Življenje v številnih družinah zaznamujejo bitke za boljše ocene, strah pred neuspehom, prepiri zaradi učenja in domačih nalog. Tokrat ne bomo veliko govorili o tem, kako motivirati otroka za učenje, ampak se bomo posvetili predvsem (negativnemu) vplivu šole na družinsko življenje: kako presežemo konflikte, kako se soočimo z odporom do šole in drugimi krizami… skratka, kako sredi šolskih viharjev obvarovati najdragocenejše: naše odnose ter samospoštovanje vseh družinskih članov.

Ostali termini starševskih večerov in naslovne teme:
18. 4. 2017 – Kako biti dovolj dobri starši?
23. 5. 2017 – Je agresivnost res težava?
26. 9. 2017 – Kako postavljati meje tako, da nas otroci vzamejo resno?
24. 10. 2017 – Samospoštovanje, temeljni obrambni mehanizem v življenjskih preizkušnjah.
21. 11. 2017 – Prva pomoč za starše najstnikov.

DODATNE INFORMACIJE: Tadeja Dobaj, 02 229 94 52, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si.


Izobraževanje – Spolne zlorabe otrok

Spolna zloraba otroka je najokrutnejša in najbolj zapletena otrokova izkušnja, je zločin! Spolna zloraba je nasilje! Potrebo po moči, obvladovanju in nadzoru storilec na najbolj učinkovit in praviloma najlažji način zadovolji na način spolne zlorabe otroka. (Vir: Zapis na spletni strani Združenja proti spolnemu zlorabljanju.)

Žal je problematika pereča in kot prostovoljci in strokovni delavci, ki delamo z otroki in družinami, je prav, da se spoznamo s temo in načini ukrepanja, ko razkrijemo spolno zlorabo. Zato vas vabimo na izobraževanje:

SOOČANJE S PROBLEMOM SPOLNIH ZLORAB,

ki bo potekalo v petek, 24. marca 2017, od 9. do 15. ure,
v pritličju Doma ustvarjalnosti mladih Maribor, Razlagova 16, v Mariboru.

Program izobraževanja zajema naslednje teme:
– zakonodaja (kazenska zakonodaja, Lanzarotska konvencija,Smernice Odbora ministrov Sveta Evrope za otrokom prijazno pravosodje, Zakon o preprečevanju nasilja in vzporedni Pravilniki),
– spolni napad na otroka (stereotipi, definicija, značilnosti, dinamika spolne zlorabe),
– storilci spolnih napadov (osnovne značilnosti, osnovne informacije o najpogostejših storilcih),
– razkritje zlorabe,
– prepoznavanje zlorabe (posledice, sporočila, družina, razmislek o zlorabi v ozadju drugih zlorab nasilje v družini, zanemarjanje otroka, fizično trpinčenje otroka, ločene družine itd.),
– ukrepanje (zakonodaja, pravilniki, sodelovanje z institucijami, odgovornost za otroka),
– podpora otroku in nezlorabljajočemu staršu,
– ogled kratkega filma »Skrivnosti« (preko učnega video-filma si boste lahko okrepili slišana sporočila in tako utrdili znanja o značilnostih spolnega napada, o razkritju, o strategiji preživetja, o značilnem vedenju in ravnanju osumljencev, o reakcijah družine, služb itd.- kot tudi seznanjanje s takojšnjimi možnimi posledicami spolne zlorabe pri otroku).

Izobraževanje, ki je za udeležence brezplačno, bo izvedla gospa Katja Bašič, ustanoviteljica in predsednica Združenja proti spolnemu zlorabljanju.

Med izobraževanjem je predviden odmor, ko bomo poskrbeli za prigrizek in osvežitev. Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se na izobraževanje prijavite do 23. marca preko spletnega obrazca.

DODATNE INFORMACIJE: Kornelija Kaurin, 02 229 69 13, 041 532 118, kornelija@zpm-mb.si.


Šola za starše, ki bi radi vedeli več – povabilo za izvajalce delavnic

Pri ZPM Maribor ugotavljamo, da starši pogosto izražajo potrebo po »šoli za starše« in v letošnjem letu se nam je ponudila priložnost, da naredimo prve korake v tej smeri. Projekt »ŠOLA ZA STARŠE, KI BI RADI VEDELI VEČ« (delovni naslov) smo vključili v program Večgeneracijskega centra Štajerska, v okviru katerega bomo skupaj s partnerji različnim ciljnim skupinam ponudili tudi vsebine, za katere menimo, da bodo prinesle višjo kakovost družinskega življenja in na dolgi rok pozitivne družbene učinke.

Na podlagi antropoloških dognanj je primarna socializacija najpomembnejša faza v razvoju vsakega posameznika. Kako socializacija poteka, kakšna je razlika med telesnim in funkcionalnim odraščanjem, kakšen je pomen avtoritete in kazni, kako otroku postaviti meje … so potrebna znanja in veščine, ki staršem omogočajo, da uspešno izpeljejo socializacijo svojih otrok v zgodnji fazi njihovega življenja in jim tako postavijo temelje, da odrastejo v zrele in odgovorne posameznike, ki so sposobni ustvarjalnega in kritičnega mišljenja.  Ker si želimo, da bi bilo to znanje  dostopno čim širšemu krogu staršev, pa tudi delavcem na šolah, prostovoljcem in vsem ostalim, ki delajo z otroki, smo v sodelovanju s  socialno antropologinjo dr. Vesno Vuk Godina zasnovali edinstven pilotni projekt »ŠOLA ZA STARŠE, KI BI RADI VEDELI VEČ«, v okviru katerega želimo:
– izobraziti in usposobiti  skupino izvajalcev delavnic za starše,
– redno izvajati brezplačne delavnice za starše,
– na daljši rok vzpostaviti kakovosten model šole za starše in širiti mrežo.

Prvi korak v projektu je izvedba izobraževanja in usposabljanja za izvajalce delavnic za starše, ki ga bo izvedla dr. Vesna Vuk Godina. Ker vemo, da radi delate za otroke in menimo, da si morda želite novih znanj in izkušenj na področju vzgoje otrok ter se veselite novih izzivov, vas prijazno vabimo k sodelovanju.

Kaj vam ponujamo?
– brezplačno izobraževanje in usposabljanje (o vsebini in terminih vas bomo obvestili)
– potrdilo o opravljenem izobraževanju,
– osvojitev znanj in veščin za kakovostno starševstvo in osebnostno rast,
– plačilo za izvajanje delavnic za starše.

Kaj od vas pričakujemo?
– da ste notranje motivirani in imate željo po novih znanjih na področju vzgoje otrok,
– da želite pomagati staršem pri vzgoji njihovih otrok,
– da so vam principi vzgoje otrok na podlagi antropoloških dognanj blizu (če še ne poznate dr. Vesne Vuk Godina, si oglejte eno izmed njenih predavanj: https://www.youtube.com/watch?v=7QyNj3sOtVA),
– obvezna udeležba na  izobraževanju in usposabljanju,
– izvajanje delavnic za starše (urnike delavnic bomo sestavili na podlagi dogovora z vami).

Če bi radi bili del tega edinstvenega projekta vas vabimo, da se do 20. 3. 2017 prijavite preko spletnega obrazca.  O vseh nadaljnjih korakih vas bomo seveda obveščali, za dodatne informacije pa sem vam z veseljem na voljo na tel. št. 041 532 119 ali e-naslovu tadeja@zpm-mb.si.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI