Domovmladi za napredek maribora

Rezultati državnega srečanja mladih raziskovalcev

Znani so rezultati državnega srečanja – prejemniki zlatega in srebrnega priznanja, prejemniki bronastega priznanja.

Na 51. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 2017 se je prijavilo 530 raziskovalnih nalog na dvajsetih različnih področjih.

Srečanje poteka po dvokrožnem sistemu in sicer v 1. krogu člani strokovnih komisij naloge pregledajo ter ocenijo in izberejo do 6 osnovnošolskih in 6 srednješolskih nalog na posameznem področju, ki so se predstavile na zaključni prireditvi, ki je letos potekala 15. maja 2017 na Gimnaziji in SPTŠ M. Sobota. Avtorji izbranih nalog so pred komisijami predstavili svoje naloge in se potegovali za zlato priznanje.

Mladi raziskovalci iz Maribora so bili zelo uspešni saj so prejeli kar 18 zlatih priznanj (4 osnovnošolci in 14 srednješolci), to predstavlja kar 22% vseh podeljenih zlatih priznanj ter 38 srebrnih priznanj (14 osnovnošolci in 24 srednješolci), kar je 25% vseh podeljenih srebrnih priznanj. Tem odličnim rezultatom je potrebno dodati še prejemnike bronastega priznanja, teh je kar 62.

Vse rezultate državnega srečanja najdete tukaj (zlati in srebrni, bronasti).

Vsem avtorjem in mentorjem čestitamo ter vam želimo uspešen zaključek šolskega leta.
Državno srečanje mladih raziskovalcev – rezultati 1. krog

Znani so rezultati prvega kroga državnega srečanja – uvrščene naloge v drugi krog, prejemniki bronastega priznanja.

Na 51. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 2017 se je prijavilo več kot 500 raziskovalnih nalog na dvajsetih različnih področjih.

Srečanje poteka po dvokrožnem sistemu in sicer v 1. krogu člani strokovnih komisij naloge pregledajo ter ocenijo in izberejo do 6 osnovnošolskih in 6 srednješolskih nalog na posameznem področju, ki se predstavijo na zaključni prireditvi, ki bo letos potekala 15. maja 2017 na Gimnaziji in SPTŠ M. Sobota. Avtorji izbranih nalog bodo pred komisijami predstavili svoje naloge in se potegovali za zlato priznanje.

Vsi rezultati so objavljeni na spletni strani ZOTKS.

 

Program prireditve 15. maja:

9.00 do   9.30   Prihod in prijava udeležencev

9.30 do 10.00   Svečana otvoritev srečanja – telovadnica

10.15 do 14.00   Predstavitve in zagovori raziskovalnih nalog

11.00 do 14.00   Kosilo za udeležence – jedilnica

13.30 do 14.00   Predstavitev rezultatov po skupinah

10.00 do 14.00   Kam poleti? – predstavitev mladinskih raziskovalnih taborov in

ustvarjalnih poletnih šol ZOTKS v letu 2017 – avlaDržavno srečanje mladih raziskovalcev – prijava nalog

11. aprila 2017 je rok za prijavo na letošnje državno srečanje mladih raziskovalcev. Opravljen je bil izbor nalog za uvrstitev na državno srečanje mladih raziskovalcev (seznam nalog)

Šole morajo poskrbeti za oddajo tiskanega izvoda naloge do torka, 11. 4. 2017, na naslov organizatorja državnega srečanja (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Borovnjakova 1, 9000 Murska Sobota).

ZPM Maribor pa mora opraviti še elektronsko prijavo. Za potrebe elektronske prijave je potrebno koordinatorici programa pri ZPM Maribor Urši Žiger, do ponedeljka, 10. 4. 2017, posredovati elektronske izvode nalog na naslov raziskovalci@zpm-mb.si. Oddaja elektronskega izvoda je od letos obvezna. Podrobnejša navodila so prejeli šolski koordinatorji.

Ob oddaji nalog na državno srečanje predlagamo, da avtorji naloge ustrezno pregledajo, popravijo in pripravijo v skladu z razpisnimi pogoji državnega srečanja.

RAZPIS 50. SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE 2017, kjer so natančno določeni kriteriji in pogoji udeležbe (kvote za udeležbo).

Rezultati prvega kroga državnega srečanja bodo znani 5. maja 2017 po 15. uri. Objavljeni bodo na spletni strani Zveze za tehnično kulturo Slovenije.


Mladi za napredek Maribora 2017 – rezultati

6. aprila 2017 smo z zaključno prireditvijo v Narodnem domu zaključil letošnji program Mladi za napredek Maribora. Na zaključni prireditvi so bili razglašeni rezultati in podeljene nagrade najboljšim posameznim avtorjem, mentorjem in šolam.

Med osnovnimi šolami se je po številu točk na prvo mesto uvrstila OŠ Janka Padežnika, sledita ji OŠ bratov Polančičev in OŠ Ludvika Pliberška.

Za najboljšega mentorja je bil razglašen Jožef Senekovič iz OŠ Bojana Ilicha.

Prvo nagrado med avtorji, nagrado Zveze prijatelje mladine Maribor, sta prejeli Pia Grujčič in Tinkara Drstvenšek iz OŠ Toneta Čufarja.

Nagrado Pustolovščina, za šolo, ki je v primerjavi s preteklim letom najbolj napredovala, je prejela OŠ bratov Polančičev.

II. gimnazija je bila razglašena za najuspešnejšo šolo med srednjimi šolami, Srednja elektro-računalniška šola je zasedla drugo mesto, na tretje se je uvrstila Srednja šola za oblikovanje.

Za najboljšega mentorja je bil razglašen Milan Ivič iz Srednje elektro-računalniške šole Maribor.

Letos smo podelili nagrado dr. Brede Žerjal, nagrada za samostojnega avtorja med srednješolci, avtorju Metodu Cvetko iz Lesarske šole Maribor.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo, čestitke pa veljajo tudi vsem avtorjem in mentorjem, ki so v letošnjem letu uspešno pripravili in zagovarjali svoje izdelke.

Rezultate letošnjega natečaja najdete tukaj.


Zaključna prireditev Mladi za napredek Maribora

Prijazno vas vabimo na zaključno prireditev 34. srečanja MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA, ki bo v četrtek, 6. aprila 2017, ob 10. uri za OSNOVNOŠOLCE in ob 13. uri za SREDNJEŠOLCE, v veliki dvorani Narodnega doma, na kateri bomo razglasili rezultate in podelili nagrade najboljšim mladim raziskovalcem, mentorjem in šolam.

Program Mladi za napredek Maribora, ki ga podpira Mestna občina Maribor, izvaja pa Zveza prijateljev mladine Maribor, je eden najuspešnejših in najštevilčnejših gibanj mladih raziskovalcev v Sloveniji. V letošnjem šolskem letu je sodelovalo kar 334 mladih raziskovalcev iz mariborskih osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov, ki so oddali skupno 212 raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov, nad njihovim delom je bdelo 188 mentorjev. Raziskovali so na 34-ih raziskovalnih področjih. Osnovnošolce je najbolj zanimalo področje psihologije in pedagogike ter matematike in zdravstva, srednješolce pa elektrotehnike in elektronike ter interdisciplinarno področje.

Kot ocenjujejo ocenjevalne komisije, so raziskovalne naloge in inovacijski predlogi tudi letos na visoki kakovostni ravni, pri ZPM Maribor pa si želimo predvsem, da bo ustvarjalnost in inovativnost mladih našla potrditev in uresničitev tudi v gospodarstvu in družbi nasploh.

Na zaključni prireditvi, na kateri bodo za program poskrbeli dijaki in dijakinje Škofijske gimnazije A. M. Slomška, bo avtor ali avtorica najbolje ocenjene raziskovalne naloge med osnovnošolci prejel/a nagrado ZPM Maribor, med srednješolci pa nagrado MO Maribor, nagrado dr. Brede Žerjal.

DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, koordinatorica projekta, 02 229 69 15 ali ursa@zpm-mb.si.

 


Mladi za napredek Maribora – termini zagovorov, končni

Znani so termini za zagovore raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov, ki so jih avtorji oddali na letošnji natečaj.  Interdisciplinarno področje bo imelo zagovore 8. 3. 2017.

Zagovori bodo potekali na Lesarski šoli Maribor, Lesarska ulica 2, razen za področje fizike (FNM; Koroška cesta 160, prostor0/86), književnosti (ZPM Maribor) in strojništva (TŠC Maribor, prostor C005).

Posebno opozorilo:

Na področju psihologije in pedagogike (osnovne šole) ter elektrotehnike in elektronike (srednje šole) so skupine razdeljene. Prosimo vas, da upoštevate začetek zagovorov vaše skupine.

Spremembe: 

  1. Skupina matematika OŠ prične zagovore, 7. 3. 2017, ob 13.30.
  2. Skupina filozofija SŠ, prične zagovore, 9. 3. 2017, ob 13.00.
  3. Zagovori za področje prehrane bodo v petek, 17. 3. 2017, ob 14.00.
  4. Zagovori za področje biotehnologije, kmetijstva, živilstva bodo v petek, 17. 3. 2017, ob 15.10.
  5. Zagovori za področje lesarstva, bodo v ponedeljek, 20. 3. 2017, ob 14.00.

Vse avtorje prosimo, da na svoje predstavitve pridete vsaj 10 minut pred pričetkom zagovorov, da se boste lahko pravočasno pripravili na svoje predstavitve. Vse avtorje prav tako prosimo, da se na predstavitev svoje naloge skrbno pripravite. Sama predstavitev naj ne traja več kot deset minut, sledijo še vprašanja komisije. Vprašanja na zagovorih lahko postavlja samo komisija.  Zagovori bodo potekali na Lesarski šoli Maribor, Lesarska ulica 2. V avli šole bo tudi informacijska točka, kjer vam bo za vsa pojasnila na voljo koordinatorica programa. Razporedi in lokacije zagovorov bodo objavljeni tudi na oglasni deski v informacijski točki.

Termini so objavljeni tukaj.


Oddaja nalog – 9. 2. 2017

Približuje se rok za oddajo nalog Mladi za napredek Maribora 2017. Rok za oddajo RN/IP je v skladu z razpisom natečaja 8. februar 2017, ker je ta dan dela prost dan, je ROK ZA ODDAJO NALOG 9. FEBRUARJA 2017.

Na naslov ZPM Maribor (Razlagova 16) je do 9. 2. 2017, potrebno oddati:

en izvod naloge v tiskani obliki (razen na interdisciplinarnem področju, kjer je število izvodov enako številu raziskovalnih področij),

en izvod naloge v elektronski obliki – nalogo v pdf formatu, ki mora biti enaka izvodu v tiskani obliki (upoštevajte Navodila za pripravo naloge v pdf formatu). Ta izvod naloge je potrebno na naslov raziskovalci@zpm-mb.si, najkasneje do 9. 2. 2017. Po pregledu naloge dobite potrditveni mail o prejemu naloge v elektronski obliki.

dve nalepki z identifikacijski podatki za vsako oddano nalogo,

seznam vseh oddanih nalog na natečaj s podpisom ravnatelja in žigom šole.

Posebej vas opozarjamo, da pri oddaji nalog velja anonimnost, zato nikjer v nalogi ne navajajte identifikacijskih podatkov (ime in priimek avtorja in mentorja, naziv šole). To velja za nalogo v tiskani in elektronski obliki ter za vse priloge. Neupoštevanje tega kriterija je razlog za zavrnitev naloge.

Pred oddajo še enkrat skrbno preglejte nalogo in bodite pozorni tudi na vizualni izgled. Upoštevajte javni natečaj in navodila za pripravo nalog.

Šole bodo morda postavile interni rok za oddajo nalog. Upoštevajte ga. Dodatna navodila prejmete pri šolskih koordinatorjih.

Javne predstavitve zagovorov bodo potekale v času med 6. in 18. marcem 2017 na Lesarski šoli Maribor. Natančne datume zagovorov po posameznih področjih bomo objavili najkasneje do 2. marca 2017. Sproti jih bomo objavljali na naši spletni strani.


Prijava nalog – 18. 11. 2016

18. novembra 2016 je rok za prijave letošnjih raziskovalnih nalog/inovacijskih predlogov (RN/IP). Naloge je potrebno prijaviti s pomočjo elektronske prijavnice, ki jo najdete tukaj. Gesla in uporabniško ime za posamezno šolo so prejeli šolski koordinatorji raziskovalne dejavnosti na posamezni šoli ali ravnatelji.

Posebno opozorilo: pri PRIJAVI NALOG, gre šele za NAJAVO RN/IP. Zato pri povzetku zapišite najavo vaše RN/IP. Povzetke namreč posredujemo predsednikom ocenjevalnih komisij, ki na podlagi prebranega povzetka preverijo ustreznost umeščanja RN/IP na posamezno področje in lahko predlagajo prerazporeditev na ustreznejše področje. Zato naj bodo povzetki dovolj izčrpni. Predlagamo, da povzetek vsebuje: opis problema oz raziskovalno vprašanje, opis metode (populacija, vzorec,…) in navedbo ključnih predpostavk oz rezultatov. 

Podatki se vnašajo za vsako nalogo posebej. Za uspešen vnos v aplikaciji morate vnesti naslednje podatke;
•potrebno je izbrati vrsto naloge (raziskovalna naloga ali inovacijski predlog),
•področje raziskovanja,
•naslov naloge,
•avtor/ja/ji (potrebujete rojstni datum avtorja, ki se vnaša mesec/l dan/ letnica rojstva),
•mentor/ja/ji,
•povzetek (v skladu z navodili v razpisu, povzetek naj obsega 10-15 vrstic, 700 do 1000 znakov), v fazi prijave gre za najavo raziskovalne naloge ali inovacijskega predloga.

Vsi podatki iz prijavnice se ob oddaji (februar 2017) lahko spremenijo.

Šolski koordinator mora posredovati seznam vseh prijavljenih nalog in obrazec s podpisom ravnatelja posredovati na naslov Zveze prijateljev mladine Maribor do 18. 11. 2016.

Za vsa vprašanja v zvezi s prijavo je pristojna Urša Žiger, 02/229-69-15 ali ursa@zpm-mb.si.


Nagradni natečaj “Znanost za življenje”

Organizator Noči raziskovalcev razpisuje nagradni natečaj  na temo »Znanost za življenje«. 

Na ta način želijo spodbuditi mlade, da skozi zanimive teme razmišljajo o poklicu raziskovalca in sodelujejo z njim najbližjo obliko izražanja.

KDO lahko sodeluje?
Natečaj je namenjen vsem učencem osnovnih in srednjih šol v Sloveniji.

KAKO sodelovati?
Sodelovati je mogoče v treh kategorijah:

•         Najboljša fotografija na temo »Fizika«
Fizika je lahko zabavna in odvija se vse okoli nas! Gravitacija, toplota, gibanje, magnetizem… vse to je fizika. Poskušajte s fotografijo ujeti trenutek, ki za vas ponazarja fiziko. Posnamete jo lahko s kamero, tablico ali mobilnim telefonom. Velikost fotografije: 300 dpi.

•         Najboljša poezija na temo »Vesolje«
Vas zanima vesolje? Se kdaj vprašate, ali smo sami v njem? Napišite pesem na temo vesolja, astronomije, znanstvene fantastike, kozmičnih pojavov… ali kakšne druge teme, povezane z vesoljem. Dolžina: največ 2000 znakov.

•         Najboljši film na temo »Raziskovalec«
V kratkem filmu, ki naj traja največ tri minute, v slovenskem jeziku (z angleškimi podnapisi) predstavite, kako si zamišljate poklic raziskovalca. Pri tem uporabite slogan (projekta Noč raziskovalcev 2016): »Znanost za življenje«.

NAGRADE
V vsaki kategoriji bomo izbrali tri najboljše prispevke.
1. nagrada: tablični računalnik,
2. nagrada: šolske potrebščine v vrednosti 100€,
3. nagrada: šolske potrebščine v vrednosti 50€.

Posebna nagrada: prispevek (iz katerekoli kategorije), ki bo na spletni strani zbral največ všečkov, bo nagrajen – avtorja prispevka in njegov razred bomo odpeljali na enodnevni raziskovalni izlet!

ROK za oddajo prispevkov: Svoje prispevke lahko pošljete najkasneje do 20. 9. 2016  na elektronski naslov: natecaj2016@ung.si.

Več o razpisu in pogojih sodelovanja na spletni strani www.znanostzazivljenje.si.

Vabljeni k sodelovanju!


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI