DomovNovice in dogodkiZdravstveno letovanje v VIRC Poreč in na DMZ Pohorje

Zdravstveno letovanje v VIRC Poreč in na DMZ Pohorje

Obveščamo vas, da so zdravstveni predlogi že porabljeni in prijava za zdravstveno letovanje ni več možna.

Ob tem vas obveščamo, da so že zasedene 1., 2., 3., 4. in 5. izmena VIRC Poreč ter 1. izmena DMZ Pohorje in prijav za te termine ne zbiramo več.

Poleg tega ni več možno subvencioniranje letovanj za otroke, ki imajo stalno bivališče v MO Maribor (in nekaterih okoliških občinah), saj so sredstva že porabljena.

Naša želja je, da čim več otrokom, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni, omogočimo, da se udeležijo zdravstvenega letovanja in tudi na takšen način okrepijo svoje zdravje. Zato smo se tudi v tem letu prijavili na javni razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in bili izbrani za izvajalca zdravstvenih letovanj.

Otroci s potrjenim zdravstvenim predlogom lahko letujejo v vseh izmenah v VIRC Poreč in na DMZ Pohorje (termini so objavljeni tukaj), prijava za posamezno izmeno je možna do zapolnitve prostih mest.

Cenik letovanj je objavljen tukaj.

Za zdravstveno letovanje morajo starši za otroka, ki je do tega upravičen, pridobiti ustrezen zdravstveni predlog, ki ga poda otrokov zdravnik na osnovi zapisov v medicinski dokumentaciji. Zdravstveni predlog lahko starši uredijo že od meseca marca pri otrokovem osebnem zdravniku (predloge zdravniki pošljejo na ZPM Maribor).

Za vsakega otroka, za katerega bo ZDRAVNIK PODAL ZDRAVSTVENI PREDLOG, morajo STARŠI oz. skrbniki ODDATI tudi NAŠO PRIJAVNICO, ki je objavljena tukaj. Na osnovi prijavnice se določi tudi izmena letovanja (tako kot je označeno na prijavnici).

V kolikor starši poleg zdravstvenega letovanja želijo uveljavljali tudi regresna sredstva (subvencionirano letovanje s strani občine, kjer imajo stalno bivališče), morajo k prijavnici priložiti še ustrezna dokazila, ki so navedena pri Kriterijih za subvencioniranje letovanj.

Če ima otrok oz. družina stalno bivališče v kateri drugi občini (ne v MO Maribor) in želijo starši poleg zdravstvenega letovanja uveljavljati tudi občinska regresna sredstva, morajo prijavnico skupaj s kopijami dokazil oddati pri svetovalni delavki na osnovni šoli V OBČINI, kjer imajo STALNO BIVALIŠČE.

Prijavnice in dokazila lahko pošljete po pošti (ZPM Maribor, Razlagova 16, Maribor), po faxu 02 229-69-20 ali po e-pošti (ustrezne kvalitete, ne upoštevajo se fotografirani dokumenti!) letovanja@zpm-mb.si.

 

URADNE URE za prijavo otrok na letovanje in vplačila na sedežu ZPM Maribor (Razlagova 16) so od 16. MAJA do 12. AVGUSTA 2016:
v PONEDELJEK od 9. do 13. ure in od 14. do 16.30 ure,
v SREDO od 9. do 13. ure in od 14. do 16.30 ure in
v PETEK od 9. do 13. ure.
V torek in četrtek uradnih ur NI!PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI