DomovNoviceVeseli december 2015

Veseli december 2015

DEDEK MRAZ PRIHAJA

– sobota, 12. december,
ob 17.00, Snežni stadion pod Pohorjem

Pesem o dedku Mrazu bo predramila pravljična bitja s Pohorja, pogasnile bodo luči in na temnem pobočju bo zagorela drobna, drobna lučka in se spuščala vse nižje in vse bližje … Oj, že prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz …

Nastopa Sten Vilar.

DEDEK MRAZ OBISKUJE 

Dedek Mraz bo s svojo praznično okrašeno kočijo s pravljičnim spremstvom potoval po mestnih soseskah in se ustavil povsod tam, kjer ga bodo čakali otroci …
(na postankih pri vrtcu Pobrežje – enota Grinič, OŠ Prežihovega Voranca, vrtcu Limbuš, vrtcu Jadvige Golež – enota Ob gozdu in OŠ Martina Konšaka si bomo pred prihodom dedka Mraza ogledali kratko predstavo)

Nastopata Nika Kovačec in Ines Kuhta, scenarij in režija Aleksandra Blagojević.

– ponedeljek, 14. december,
ob 17.00, postanek pri vrtcu v Brezju in
ob 17.15 pri vrtcu Pobrežje – enota Grinič

Ob 16.50 začetek na Puchovi ulici za bencinsko črpalko MOL – levo po V. Vlahoviča – levo po Dupleški cesti – desno v Brezje – 17.00 postanek pri vrtcu Brezje – nazaj na Dupleško cesto – naprej po Ulici XIV. divizije – 17.30 postanek na dvorišču vrtca Grinič (C. XIV. divizije 14a) – desno po Greenwiški cesti – levo po Osojnikovi – desno po Čufarjevi ulici – desno po Ulici Veljka Vlahoviča – levo pri bencinski črpali MOL na Puchovo ulico. Igrica pred prihodom dedka Mraza na dvorišču vrtca Pobrežje – enota Grinič se bo začela ob 17.15.

– torek, 15. december,
ob 17.00, postanek pri vrtcu in OŠ Kamnica in
ob 17.15 pri OŠ Prežihovega Voranca

Ob 16.55 začetek na Hipodromu Kamnica – levo po Vrbanski cesti do OŠ Kamnica – 17.00 postanek pri OŠ Kamnica (Vrbanska c. 93) – nazaj po Vrbanski cesti – levo po Gosposvetski cesti – 17.30 postanek pred OŠ Prežihovega Voranca (Gosposvetska 10) – desno po Gosposvetski cesti – levo po Turnerjevi ulici – levo po Koroški cesti – levo po Strosmayerjevi ulici – levo po Mladinski ulici – najprej po Vrbanski cesti do Hipodroma Kamnica. Igrica pred prihodom dedka Mraza pred OŠ Prežihovega Voranca se bo začela ob 17.15.

– sreda, 16. december,
ob 17.00, postanek pri vrtcu Studenci – enota Poljane in
ob 17.30 pri vrtcu v Limbušu

Ob 16.55 začetek pri dvorani Tabor – levo po Koresovi ulici – levo po Engelsovi – desno po Šarhovi – desno na Korčetovo – 17.00 postanek pri vrtcu Studenci – enota Poljane (Korčetoval ul.) – naprej po Korčetovi ulici – levo po Ulici na Poljanah – naprej po Erjavčevi na Limbuško cesto – naprej po Limbuški cesti – skozi krožišče v Limbušu – desno po Šolski ulici – 17.45 postanek pri vrtcu v Limbušu (Šolska ulica 25) – nazaj na Limbuško cesto – po Limbuški cesti do Erjavčeve ulice – po Erjavčevi ulici – naprej po Cesti na Poljanah – naprej po Koresovi ulici  – desno do dvorane Tabor. Igrica pred prihodom dedka Mraza pri vrtcu v Limbušu se bo začela ob 17.30.

– četrtek, 17. december,
ob 17.00, postanek pri OŠ Gustava Šiliha in
ob 17.15 v parku pri vrtcu Jadvige Golež – enota Ob gozdu (mali Betnavski gozd)

Ob 16.45 začetek pri dvorani Tabor – desno po Ul. Pariške komune – desno po Ljubljanski ul. – desno po Ul. proletarskih brigad – levo po Ulici Pohorskega odreda – 17.00 postanek pri OŠ Gustava Šiliha – desno po Ulici Pohorskega odreda – levo po Borštnikovi ulici – levo po Kardeljevi cesti – desno po Knafelčevi ulici – levo po Ulici Matije Murka – 17.30 postanek pri vrtcu Jadvige Golež (Ertlov gozdiček) – naprej po Betnavski cesti –  levo po Metelkovi ulici – desno po Radvanjski cesti – levo po Popovičevi ulici do dvorane Tabor. Igrica pred prihodom dedka Mraza v Ertlovem gozdičku se bo začela ob 17.15.

– petek, 18. december,
ob 17.15, občina Miklavž na Dravskem polju, s postanki v Dravskem dvoru, Dobrovcah, Skokah in pri OŠ v Miklavžu

Ob 17.15 začetek pred krajevno skupnostjo Dravski dvor in postanek – po Kidričevi cesti v Dobrovce – ob 17.35 postanek pred vrtcem Ciciban v Dobrovcih – po Ulici talcev in Uskoški ulici v Skoke – ob 17.55 postanek pred krajevno skupnostjo Skoke – po Kidričevi cesti proti Miklavžu – ob 18.15 postanek pred vrtcem v Miklavžu – levo na Ptujsko cesto – levo na Cesto v Rogozo – desno na Ulico Planinčevih – desno na Kurirčkovo ulico – levo po Ptujski cesti do trgovine Spar. Osrednje dogajanje bo pred vrtcem v Miklavžu, ki se bo pričelo ob 17.30.

– ponedeljek, 21. december,
ob 17.00, postanek pri vrtcu Tezno – enota Mišmaš in
ob 17.30 pri OŠ Martina Konšaka

Ob 16.45 začetek v Puchovi ulici za bencinsko črpalko MOL – levo po Ul. V. Vlahoviča – levo po Dupleški cesti – desno po Tezenski ulici – levo po Miklavški cesti – desno po Dogoški cesti – 17.00 postanek pri vrtcu Mišmaš (Dogoška c. 20) – desno po Dogoški cesti – levo po Wallischevi ulici – levo po Ulici Roze Luxemburg – levo po Panonski cesti – desno po Dogoški cesti – desno po Ptujski cesti – desno po Špelini ulici – desno po Prvomajski ulici – levo nato desno po Keleminovi ulici – po Romihovi ulici – desno na Prekmursko ulico – 17.45 postanek pri OŠ Martina Konšaka – naprej po Prekmurski ulici – levo po Ulici heroja Nandeta – naprej po Tezenski ulici – levo po Dupleški cesti – desno po Ul. V Valhoviča – desno pri bencinski črpalki MOL na Puchovo ulico. Igrica pred prihodom dedka Mraza pri OŠ Martina Konšaka se bo začela ob 17.30.

DEDEK MRAZ SE POSLOVI

– torek, 29. december,
ob 17.00, Vetrinjski dvor (Vilinsko mesto) in
ob 17.45, Trg Leona Štuklja (veliki oder)

Čarobne besede, začarane pesmice in čisto malo čarodejeve sapice, bodo dedka Mraza nazadnje privabile še na praznično okrašene mestne ulice v središču mesta in v pravljično Vilinsko mesto …
arobno glasbeno predstavo si bomo ogledali v Vilinskem mestu, po prihodu dedka Mraza pa se bomo skupaj z njim sprehodili do velikega odra na Trgu Leona Štuklja)

Nastopajo Čarovnik Grega (oder Vilinsko mesto) in Pevska šola CS (veliki oder Trg Leona Štuklja).

USTVARJALNE DELAVNICE »DARILA IZ SRCA«

– 14. do 23. december, od 15.00 do 19.00 in
– 24. december, od 13.00 do 16.00, v DUM-u

Le kdo se ne razveseli novoletnega darila?! Najbolj dragoceno in srčno je tisto, ki ga izdelamo in ovijemo sami …

 

DODATNE INFORMACIJE: Tadeja Dobaj, 02 229 94 52, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si.

Veseli december 2015_galerije


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI