DomovNoviceTabora za nadarjene – RETORIKA in MODELARSKI TABOR (jesenske počitnice)

Tabora za nadarjene – RETORIKA in MODELARSKI TABOR (jesenske počitnice)

V času jesenskih počitnic pripravljamo dva tematska tabora za nadarjene učence v Poreču – BIOLOGIJA in LOGIKA (več tukaj), na Bledu pa tabora za nadarjene –  RETORIKA in MODELARSKI TABOR (Obvestilo o taboru).

ZA KOGA? 

ZA UČENCE od 5. do 9. RAZREDA, – ki izkazujejo izjemne potenciale, motivacijo in interes na izbranem razpisanem področju in – imajo identifikacijo o nadarjenosti.

KJE?        

V DOMU EMAVS – ZGORNJE GORJE PRI BLEDU (Zgornje Gorje 65, 4247 Zgornje Gorje)

KAJ in KDAJ?  

TABOR RETORIKA je namenjen mladostnikom, ki so radovedni in izkazujejo poseben interes za razvoj govornih spretnosti, sproščenega nastopanja, so vztrajni, samostojni ter želijo krepiti veščine nastopanja in komunikacije, ob tem pa tudi razvijati osebnostno rast. Vodja tabora: IZTOK BEVK, igralec in izvajalec različnih šol igre, nastopanja in komunikacije. Tisti bolj ročno spretni, pa se lahko udeležijo MODELARSKEGA TABORA. Aktivnosti tega tabora se bodo izvajale na bližnji šoli. Poleg vsebinskih delavnic bomo poskrbeli še za aktivno preživljanje prostega časa (sprehodi v okolici, športne igre, obisk Bleda, …). Udeleženec se lahko udeleži le enega vsebinskega tabora.

Termin: 26. – 29. 10. 2015 (ponedeljek – četrtek ): RETORIKA in MODELARSKI TABOR

CENA? 

105,00 EUR na udeleženca Cena zajema organizacijo in izvedbo programa, bivanje, prehrano, zavarovanje, prevoz, varstvo, organizacijo ter izvedbo ostalih aktivnosti. Plačilo se izvede na osnovi računa oz. položnice (UPN), ki ga po prejemu prijave in priloženih dokazil staršem oz. skrbnikom posreduje ZPM Maribor. Plačilo mora biti izvedeno 20. 10. 2015

PRIJAVA? 

IZPOLNJENA PRIJAVNICA (Prijavnica) z motivacijskim pismom (izpolni šola ali udeleženec) in POTRDILO O IDENTIFIKACIJI NADARJENOSTI UDELEŽENCA. PRIJAVE, skupaj s kopijami dokazil o dohodkih staršev, SPREJEMAMO NA ZPM MARIBOR do petka, 16. 10. 2015 OZ. DO ZAPOLNITVE PROSTIH MEST.

Starši lahko uveljavljajo možnost subvencioniranja glede na prihodek na družinskega člana na osnovi regresne lestvice za letovanje otrok v letu 2015 (Kriteriji za subvencioniranje). Za uveljavljanje subvencije je k prijavi potrebno priložiti VELJAVNO ODLOČBO O ODMERI OTROŠKEGA DODATKA ali ODLOČBO O ODMERI DOHODNINE ZA LETO 2015.

V prilogah najdete prijavnico in obvestilo o taboru z dodatnimi informaciji ter lestvico za subvencionirano plačilo tabora. Ker je število mest omejeno ne odlašajte s prijavo. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest.

DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, 02 229 69 15, ursa@zpm-mb.si.

Izvedbo tabora omogoča generalni pokrovitelj projekta Omogočimo sanje! Ustanova Rdeča žoga v sodelovanju s Slovenian Business Club.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI