DomovNoviceOddaja raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov 2016

Oddaja raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov 2016

Rok za oddajo raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov je v četrtek, 11. 2. 2016.

Na naslov ZPM Maribor (Razlagova 16) je do 11. 2. 2016 potrebno oddati:

en izvod naloge v tiskani obliki (razen na interdisciplinarnem področju, kjer je število izvodov enako številu raziskovalnih področij),

nalogo v pdf formatu, ki mora biti enaka izvodu v tiskani obliki (upoštevajte Navodila za pripravo naloge v pdf formatu). Ta izvod naloge je potrebno do 11. 2. 2016 oddati na naslov raziskovalci@zpm-mb.si.

dve nalepki z identifikacijski podatki za vsako oddano nalogo,

seznam vseh oddanih nalog na natečaj s podpisom ravnatelja in žigom šole.

Posebej vas opozarjamo, da pri oddaji nalog velja anonimnost, zato nikjer ne navajajte identifikacijskih podatkov (ime in priimek avtorja in mentorja, naziv šole). To velja za nalogo v tiskani in elektronski obliki ter za vse priloge. Neupoštevanje tega kriterija je razlog za zavrnitev naloge.

Pred oddajo še enkrat skrbno preglejte nalogo in bodite pozorni tudi na vizualni izgled. Upoštevajte Navodila za pripravo nalog.

Šole bodo morda postavile interni rok za oddajo nalog. Upoštevajte ga. Dodatna navodila prejmete pri šolskih koordinatorjih.

Javne predstavitve zagovorov bodo potekale v času med 7. in 19. marcem 2016 na Lesarski šoli Maribor. Termini zagovorov bodo znani v drugi polovici meseca februarja, sproti jih bomo objavljali na naši spletni strani. Šole bomo o natančnih terminih obvestili do 3. marca 2016.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI