DomovNoviceDržavno srečanje mladih raziskovalcev – prijava nalog

Državno srečanje mladih raziskovalcev – prijava nalog

11. aprila 2017 je rok za prijavo na letošnje državno srečanje mladih raziskovalcev. Opravljen je bil izbor nalog za uvrstitev na državno srečanje mladih raziskovalcev (seznam nalog)

Šole morajo poskrbeti za oddajo tiskanega izvoda naloge do torka, 11. 4. 2017, na naslov organizatorja državnega srečanja (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Borovnjakova 1, 9000 Murska Sobota).

ZPM Maribor pa mora opraviti še elektronsko prijavo. Za potrebe elektronske prijave je potrebno koordinatorici programa pri ZPM Maribor Urši Žiger, do ponedeljka, 10. 4. 2017, posredovati elektronske izvode nalog na naslov raziskovalci@zpm-mb.si. Oddaja elektronskega izvoda je od letos obvezna. Podrobnejša navodila so prejeli šolski koordinatorji.

Ob oddaji nalog na državno srečanje predlagamo, da avtorji naloge ustrezno pregledajo, popravijo in pripravijo v skladu z razpisnimi pogoji državnega srečanja.

RAZPIS 50. SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE 2017, kjer so natančno določeni kriteriji in pogoji udeležbe (kvote za udeležbo).

Rezultati prvega kroga državnega srečanja bodo znani 5. maja 2017 po 15. uri. Objavljeni bodo na spletni strani Zveze za tehnično kulturo Slovenije.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI